Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Rekrutacja do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - Yei”

07.09.2017 - 16.11.2017
Rekrutacja do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - Yei”

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

RUSZA REKRUTACJA DO PROJEKTU
„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI”

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, zaprasza do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia - Yei”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt będzie realizowany m. in. przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Miechowie (10 miejsc, rekrutacja: wrzesień-październik 2017 roku)

ZAPRASZAMY OSOBY, KTÓRE:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają ukończony 18 r.ż. i jednocześnie nie mają ukończonego 25 r.ż.,
 • są bierne zawodowo lub długotrwale bezrobotne
 • nie kształcą się i nie szkolą (tzw. grupa NEET),
 • nie posiadają w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadają niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadają kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.
 • zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

Z CZEGO MOŻNA SKORZYSTAĆ:

 • Zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem, pośrednikiem pracy
 • Kurs zawodowyze stypendium (tematyka dostosowana do preferencji
  i predyspozycji uczestników)
 • 3-miesięczne płatne staże zawodowe
 • Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku
 • Kurs prawa jazdy kat. B
 • Kurs komputerowy ECDL lub kursy językowe lub kurs przedsiębiorczości

W OKRESIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UCZESTNIKOM PRZYSŁUGUJE M. IN:

 • wyżywienie w trakcie zajęć szkoleniowych
 • dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia i staże zawodowe
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną

Więcej informacji:
Młodzieżowe Centrum Kariery w Miechowie,

ul. H. Sienkiewicza 25a, pok. 301, III piętro (budynek Urzędu Gminy i Miasta
w Miechowie), Tel 41 382 11 89, e-mail: mck.miechow@ohp.pl

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Miechowie
ul. M. Konopnickiej 21, Tel: 41 386 82 71, e-mail: osz.miechow@ohp.pl