Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Święto ZS Nr 2 w Miechowie

17-10-2018
Święto ZS Nr 2 w Miechowie
Motywem przewodnim Dnia Patrona Szkoły i Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie były słowa Jana Pawła II: „Jesteście tyle warci, ile warte jest wasze serce”.

- Nieustannie odkrywamy dziedzictwo i czyny naszego Patrona i staramy się je wdrażać w nasze szkolne życie. Świętość Patrona zobowiązuje – powiedziała w swym wystąpieniu dyrektor Maria Paschek.
Doroczna uroczystość zgromadziła samorządowców, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu miechowskiego, duchownych, a przede wszystkim nauczycieli, w tym także emerytowanych i uczniów Zespołu. W kilku wystąpieniach przypomniano wielkość Patrona oraz rolę nauczycieli w wychowaniu i kształceniu młodego pokolenia. Starosta Marian Gamrat podzielił się z zebranymi osobistą refleksją z dnia wyboru Polaka na Stolicę Apostolską i podziękował społeczności szkolnej za 8 letnią współpracę z racji dobiegającej końca pracy na stanowisku szefa administracji powiatowej. Z okazji przypadającej w tym roku 40 rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża uczniowie zaprezentowali program słowno – muzyczny na bazie nauk i myśli Jana Pawła II. Dyrektor szkoły wręczyła wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi swoje nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego i uczniowie dziękowali pedagogom za edukacyjny wysiłek kwiatami i okolicznościowymi życzeniami.

Dyrekto szkoły i starosta Nagrodzeni nauczyciele z ZS Nr 2
Goście szkolnego święta Życzenia o komitetu rodzicielskiego
Występ zespołu tanecznego Uczniowie Zespołu

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy Starostwa