Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Bezpieczny powiat – sesja Rady Powiatu

15-02-2019
Bezpieczny powiat – sesja Rady Powiatu
Sprawozdania przedstawione przez szefów służb mundurowych i inspekcji na lutowej sesji Rady Powiatu dowiodły, że Powiat Miechowski spełnia wymogi bezpieczeństwa w różnych zakresach życia społecznego.

Stan bezpieczeństwa na ziemi miechowskiej za 2018 rok zreferowali szefowie specjalistycznych służb: lek. Ewa Kawula, powiatowy inspektor weterynarii, mł. insp. Mariusz Gurda, z-ca komendanta powiatowego Policji, st. bryg. Grzegorz Kosiński, komendant powiatowy PSP i dr Florian Kącki, powiatowy inspektor sanitarny. Szefowie ww. służb omówili działania swych jednostek w zakresie prowadzonych zakresów działań (działalność podstawowa, prewencja, profilaktyka, edukacja, zatrudnienie, sukcesy), jak i problemy, z którymi jednostki borykają się na co dzień. Referujący podziękowali Zarządowi Powiatu i radnym za sukcesywne wspieranie ich zakresów pracy. Odrębne sprawozdanie za ubiegły rok złożył Jarosław Siółko, powiatowy rzecznik konsumentów. W trakcie sesji radni powiatowi na czele z przewodniczącym Krzysztofem Świerczkiem i starostą Jackiem Kobyłką pożegnali komendanta PSP w Miechowie st. bryg. Grzegorza Kosińskiego, który po 30 latach służby zakończył pracę zawodową.
Na minionej sesji radni podjęli osiem uchwał, w tym m.in. w sprawach powołania Rady Społecznej przy miechowskim szpitalu i zamiaru likwidacji miejscowej Bursy Szkolnej.

Starosta miechowski Jacek Kobyłka Komendant Powiatowy Państwej Straży Pżarnej w Miechowie st. bryg. Grzegorz Kosiński
Komendant Powiatowy Policji w Miechowie mł. insp. Andrzej Kot Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie Florian Kącki
Radni powiatowi Zaproszenie na sesję goście

Informacja: Starostwo Powiatowe w Miechowie