Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Bezrobocie w powiecie najmniejsze od lat

29-11-2017
Bezrobocie w powiecie najmniejsze od lat
Bezrobocie w powiecie miechowskim w roku 2016 było najmniejsze od kilku lat. Na ostatni dzień ubiegłego roku stopa bezrobocia w powiecie miechowskim wyniosła 6,6% (w Małopolsce było to 6,7%, zaś w kraju 8,3%).

To resume wystąpienia Tomasza Muchy, kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie, który w imieniu dyrektor Anny Frączkiewicz, zapoznał radnych powiatowych ze sprawozdaniem nt. rynku pracy w powiecie miechowskim w ubiegłym roku i 9. miesiącach 2017r.
W ubiegłym roku PUP w Miechowie dysponował 756. subsydiowanymi ofertami pracy, zaś środki przeznaczone na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wyniosły łącznie 9,3 mln zł. Środki z rezerwy Funduszu Pracy wyniosły 2,3 mln zł, środki z EFS na dwa projekty 2,5 mln zł. Na zatrudnienie osób do 30 roku życia wydano 1,1 mln zł.  Na staże zawodowe w 2016r. skierowano 487 osób, doposażono 98 stanowisk pracy, udzielono 108 dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, przeszkolono 151 pracodawców i pracowników. Największą grupę wśród obcokrajowców starających się o pracę w powiecie stanowią Ukraińcy. W ocenie dyrekcji PUP, aktualnym problemem urzędu jest pozyskanie pracowników do realizacji ofert pracy.
Z kolei statystyka 9. miesięcy 2017r. wykazała, że w miechowskim PUP zarejestrowano 1214 osób. Pozyskano ponad tysiąc ofert pracy, w tym subsydiowano 543. Środki na programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych w tym roku wynoszą 8,3 mln zł.
Starosta Marian Gamrat przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał rady i działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz odpowiadał na złożone interpelacje. W czasie listopadowej sesji radni podjęli 18. uchwał. Dominowały uchwały z zakresu oświaty, stwierdzające przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych i policealnych funkcjonujących w strukturach szkół ponadgimnazjalnych w szkoły branżowe, zgodnie z nowymi przepisami wprowadzającymi ustawę o systemie oświaty. 

Dyrekcja PUP w Miechowie Sala obrad
Sala obrad Prezydium rady i sekretarz powiatu

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy starostwa