Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Czy na małopolskich drogach jest bezpieczniej?

09-03-2017
Czy na małopolskich drogach jest bezpieczniej?
W Dzień Kobiet w miechowskim starostwie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie, której przewodniczy sekretarz Marek Dworak.

Na co dzień dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, znany także jako telewizyjny popularyzator bezpiecznej jazdy w programie „Jedź bezpieczniej”. Spotkanie, które prowadził starosta Marian Gamrat, było formą zacieśnienia współpracy pomiędzy WRBRD a samorządami ziemi miechowskiej i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Sekretarz rady podziękował staroście za zaproszenie, zainteresowanie problematyką  i organizację spotkania. - Byliśmy na podobnych spotkaniach w połowie powiatów małopolskich i staramy się na ich  popularyzować nasz program i podpowiadać, jak prawidłowo zarządzać bezpieczeństwem ruchu drogowego. Dalecy jesteśmy natomiast od pouczania - dodał Marek Dworak.
Sekretarz omówił główne założenia Wojewódzkiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który powstał na bazie krajowego odpowiednika i jest wdrażany od grudnia 2014r.  W myśl programu poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego opiera się na 6 podstawowych zadaniach: system zarządzania ruchem, bezpieczny człowiek, b. drogi, b. prędkość, b. pojazd, ratownictwo drogowe i opieka powypadkowa. Co to oznacza? Jak powiedział Marek Dworak, np. bezpieczeństwo człowieka na drogach powinno wynikać z edukacji komunikacyjnej, wzmocnienia roli inspektorów nauki jazdy i poprawy jakości nauczania przyszłych kierowców, organizacji miasteczek komunikacyjnych. Z kolei ograniczenia prędkości, modernizacja skrzyżowań i uspakajanie ruchu w strefach zamieszkania powinny skutkować bezpieczną drogą i kontrolowaną prędkością. Gość konferencji jako przestrogę zaprezentował fotograficzne przykłady niewłaściwych rozwiązań organizacji ruchu na drogach (złego oznakowania pionowego i poziomego), które stanowią zaprzeczenie bezpieczeństwa drogowego. Nawiązał również do akcji prowadzonych od lat w województwie na rzecz korzystnych zmian na drogach: Odblaskowa szkoła, programy TV - Jedź bezpiecznie i Road Show oraz Zapnij pasy emitowane przez Radio Kraków. W ocenie sekretarza ważną rolę w poprawie bezpieczeństwa na drogach mogą odegrać samorządy poprzez m.in. dobre zarządzanie ruchem i działania promocyjne.
O bezpieczeństwie ruchu drogowego w Małopolsce mówił  podinsp. Krzysztof Dymura, z-ca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie.  W minionym roku w Małopolsce liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych zmalała o 7%. W 1999r. było ich 427, zaś w 2016 – 185. Na przestrzeni tych lat liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się aż o 57%. W powiecie miechowskim, w skali roku występuje średnio 60 zdarzeń drogowych. W województwie problemem są jednak zdarzenia z udziałem pieszych, a szczególnie osób starszych. Stanowią one 25% wszystkich rocznych zdarzeń drogowych. Co 3. ofiara śmiertelna to pieszy. Nadal plagą są kierowcy nietrzeźwi. W ubiegłym roku ,,drogówka” w Małopolsce przeprowadziła ponad 2 mln badań na trzeźwość, które ujawniły ok. 9 tys. kierowców "po spożyciu” (to mniej niż w 2006r., kiedy ujawniono blisko 13 tys. pijanych kierowców). Natomiast pod wpływem narkotyków w minionym roku ujawniono 282 kierujących. Główne problemy zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego w województwie to: nadmierna prędkość kierowców i motocyklistów, alkohol i niezdyscyplinowani piesi.
Analizę zdarzeń drogowych w powiecie  miechowskim za miniony rok przypomniał mł. inspektor Wojciech Domagała, zastępca komendanta KPP w Miechowie. Miało miejsce 69 zdarzeń, w których życie straciło 11. osób, a  99 zostało rannych. Odnotowano 309 kolizji drogowych. Najwięcej zdarzeń rejestruje się na drodze krajowej nr 7,  zwłaszcza w Książu Wielkim i Miechowie i okolicach. Newralgicznym miejscem jest niebezpieczny zakręt na 608 km ww trasy w m. Moczydło, który w poprzednich latach pochłonął kilka ofiar. W obecnym roku na miechowskich drogach zginęły już 3 osoby. Komendant potwierdził, że mieszkańcy Miechowa i powiatu aktywnie korzystają z tzw. Mapy zagrożeń. Wśród 194 zgłoszeń, aż 136 dotyczyło spraw z zakresu ruchu drogowego, np.  nadmierna prędkość, nieprawidłowe parkowanie, itp.
W naradzie zorganizowanej przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Miechowie uczestniczyli przedstawiciele pionu ruchu drogowego Policji obu szczebli, ZDW i GDDKiA w Krakowie, szefowie ZDP i KPPSP w Miechowie, ww. Wydziału Komunikacji, Straży Miejskiej, urzędów Gmin Miechów, Książ Wielki i Słaboszów.

Sekretarz WRBRD Marek Dworak Referenci konferencji
Przedstawiciele GDDKiA Przedstawiciele lokalnych służb drogowych

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy starostwa