Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Dziś i jutro powiatu miechowskiego

06-07-2012
Dziś i jutro powiatu miechowskiego
Wdrażany w życie projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. "Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych (monitorowanie zwolnień pracowniczych)” zgromadził w Miechowie przedstawicieli samorządów, pracodawców, pracowników oświaty i Powiatowego Urzędu Pracy (...)

(...) Upraszczając, organizatorzy i przedstawiciele miechowskiej społeczności zebrali się, aby w ramach ww. projektu przygotować materiał do raportu o aktualnym stanie powiatu ze szczególnym uwzględnieniem czynnika ludzkiego. – Dane te mogą być wykorzystane na wewnętrzne potrzeby lokalnych urzędów, ale równie dobrze mogą służyć miejscowym przedsiębiorcom przy tworzeniu nowych miejsc pracy – uzasadniała potrzebę opracowania raportu Marta Chudzik, specjalista WUP ds. pozyskiwania inwestorów. Następnie zaprezentowała zakres merytoryczny projektu obejmujący m. in. spotkania rekrutacyjne, usługi doradcze, warsztaty i szkolenia. Powiat miechowski jest 10. jednostką terytorialną w Małopolsce, która objęta została realizacją przedmiotowego projektu.
Wstępny, koncepcyjny raport o obecnym stanie ziemi miechowskiej przedstawiła dr Magdalena Dej, reprezentantka profesjonalnego zespołu z Instytutu Rozwoju Miast, zajmującego się szczegółami raportu. Przedstawiono wizerunek powiatu na bazie aktualnych  danych statystycznych. Przy okazji więcej uwagi poświęcono demografii i działaniom na rzecz złagodzenia skutków powiatowego bezrobocia.
Główna część spotkania miała charakter warsztatowy. Uczestnicy grupowali charakterystyczne elementy powiatowej rzeczywistości i dyskutowali nad pozytywnymi (silnymi stronami i szansami) oraz negatywnymi (zagrożenia i słabe strony) obliczami gospodarki, zasobów ludzkich i rynku pracy w powiecie. W drugiej części warsztatów szukano odpowiedzi na pytania dot. możliwości przyspieszenia i poprawienia rozwoju gospodarczego w mieście oraz  wzmocnienia lokalnego rynku pracy. Wspólnie zastanawiano się, jakiego rodzaju wsparcia (interwencji publicznej) najbardziej w powiecie brakuje.
Jak oznajmiła prowadząca, informacje, uwagi i spostrzeżenia zebrane na konsultacji w Miechowie posłużą do opracowania końcowego raportu o partnerstwie na rzecz świadczenia usług dla inwestorów w powiecie miechowskim. Jego ostateczny oficjalny tekst zostanie przesłany przez organizatorów do uczestników miechowskich warsztatów.

/Ryszard Nasada, rzecznik prasowy starostwa/