Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Końcowa sesja w kadencji. Pożegnanie radnych.

18-10-2018
Końcowa sesja w kadencji. Pożegnanie radnych.
Sprawozdawczość, kwiaty i podziękowania. Pod tymi wyznacznikami upłynęła ostatnia zaplanowana w tym roku, jak również końcowa w kadencji, sesja Rady Powiatu w Miechowie. Posiedzenie prowadził przewodniczący rady Mariusz Wolny.

Zanim dziękowano radnym, najpierw odbyła się część robocza dotycząca rynku pracy w powiecie miechowskim i działaniom podjętym przez Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie celem zmniejszenia skutków bezrobocia. Niezbędne informacje i zestawienia zaprezentował zastępca dyrektora PUP i kierownik Centrum Aktywności Zawodowej Tomasz Mucha. Na koniec września br. w PUP zarejestrowano 996 bezrobotnych, a stopa bezrobocia wyniosła 4,9%. Tegoroczne środki z Funduszy Pracy na aktywizację miechowskich bezrobotnych opiewają na kwotę 6,6 mln zł. Z części tej kwoty sfinansowane zostaną stypendia stażowe dla 233 osób.
W dalszej części obrad starosta Marian Gamrat złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu i podjętych uchwał w okresie międzysesyjnym. Następnie przewodniczący zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności tego gremium w V kadencji 2014 – 2018. Organ wykonawczy obradował 135 razy podejmując kolegialnie 438 uchwał. - Istotą naszych prac było m.in. pozyskiwanie środków zewnętrznych z różnych źródeł do naszego budżetu. Dofinansowanie unijne zostało spożytkowane na poprawę standardu dróg powiatowych (111 km), pomoc społeczną, zadania oświatowe, aktywizację bezrobotnych i działania na rzecz miechowskiego szpitala – raportował starosta. Kolejne sprawozdania dotyczyły pracy organu uchwałodawczego. -W dobiegającej końca kadencji radni powiatowi procedowali podczas XXXVI sesji i podjęli łącznie 285 uchwał o różnorodnej tematyce – informował Mariusz Wolny jako przewodniczący rady.  Następne sprawozdania złożyli przewodniczący komisji stałych: Teresa Tomczuk, Jacek Kobyłka, Paweł Osikowski i Grzegorz Placek. Podczas ostatniej sesji nie zgłoszono interpelacji, a radni podjęli 4 uchwały.
Po części roboczej nastąpiło pożegnanie radnych. Przewodniczący rady i starosta wręczyli 17. radnym listy z podziękowaniem za pełnienie mandatów oraz okolicznościowe pamiątki, w tym fotoksiążkę pt. „Ślady naszej aktywności” ukazującą zaangażowanie radnych w pracach samorządu.  Radni powiatowi i członkowie Zarządu Powiatu pożegnali również starostę Mariana Gamrata z racji zakończenia przez niego działalności administracyjnej i samorządowej.

Sprawozdanie kadencyjne Mariusza Wolnego Sprawozdanie kadencyjne T. Tomczuk
Sprawozdanie kadencyjne Jacka Kobyłki Sprawozdanie kadencyjne Pawła Osikowskiego
Sprawozdanie kadencyjne Grzegorza Placka Sprawozdanie o bezrobociu Tomasza Muchy
Sekretarz Powiatu Maria Sztuk Dyrektorzy, Kierownicy jednostek powiatowych
Podziękowania i wyróżnienia dla A. Dziubki Podziękowania i wyróżnienia dla J. Kobyłki
Podziękowania i wyróżnienia dla M. Orłowskiej Podziękowania i wyróżnienia dla J. Pułki
Podziękowania i wyróżnienia dla R. Siudak Podziękowania i wyróżnienia dla E. Wojciechowicz

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy Starostwa