Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Kolejne środki unijne dla powiatu miechowskiego

27-04-2018
Kolejne środki unijne dla powiatu miechowskiego
W poniedziałek 23 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Miechowskim, gwarantującej dofinansowanie projektu obejmującego modernizację większości oddziałów w Szpitala św. Anny w Miechowie.

Koszt inwestycji oszacowano na ponad 9,6 mln zł, z których 7,7 mln zł stanowią środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dokument na ręce Mirosława Drożdża, dyrektora miechowskiego szpitala, przekazali przedstawiciele władz samorządu wojewódzkiego. - Szpital miechowski robi świetną robotę i jest jednym z najlepszych w Małopolsce. Dyrektor spojrzał globalnie i perspektywicznie na złożony projekt, który daje duże możliwości – powiedział wicemarszałek Wojciech Kozak odpowiedzialny w Zarządzie Województwa m.in. za problematykę zdrowia. Zaś dyrektor Mirosław Dróżdż stwierdził: Projekt jest rozległy i pozwoli rozwinąć skrzydła naszemu szpitalowi, z usług którego korzystają licznie pacjenci z całego regionu. Z kolei starosta Marian Gamrat przypomniał, że szpital św. Anny jest największym zakładem pracy w mieście i powiecie i z tej racji jest „oczkiem w głowie” samorządu powiatowego.
Plan robót wewnątrz szpitala jest bardzo rozległy. Zaplanowano m.in. gruntowną modernizację oddziałów: chirurgii, neurologii, obserwacyjno-zakaźnego, dziecięcego i ginekologii. Przewiduje się wymianę posadzek, drzwi, malowanie ścian. Powstaną nowe pracownie, np. echokardiologii, diagnostyki i terapii endoskopowej, diagnostyki prenatalnej na oddziale położniczo-ginekologicznym. Dzięki potężnemu zastrzykowi finansowemu szpital będzie można wyposażyć w nowy sprzęt medyczny (kardiomonitory, holtery, aparaty EKG, łóżka, inkubatory dla wcześniaków, pompy infuzyjne, itd.). Proces „przeobrażenia szpitala” będzie trwał do końca 2019r.
W obecności mediów umowę podpisali: wicemarszałek Wojciech Kozak, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Grzegorz Lipiec, dyrektor miechowskiego szpitala i radny wojewódzki Mirosław Dróżdż, Adam Domagała, radny Sejmiku Wojewódzkiego oraz kierownictwo powiatu - starosta Marian Gamrat i wicestarosta Jerzy Pułka.
Godzinę później starostowie miechowscy i skarbnik Teresa Florek w Departamencie Funduszy Europejskich UM w Krakowie przy ul. Wielickiej podpisali dokumenty gwarantujące otrzymanie przez Powiat Miechowski środków unijnych w kwocie 3.180 tys. zł na operację pn. Scalenie gruntów w m. Marcinkowice w gminie Charsznica w powiecie miechowskim. Działania geodezyjne obejmą obszar 428 ha, a prace potrwają do 3 lat.

Dyrektor M. Dróżdż udziala wywiadu dla radia Uczestnicy podpisania umowy na dofinansowanie remontu szpitala
Uczestnicy podpisania umowy na dofinansowanie remontu szpitala Uczestnicy podpisania umowy na dofinansowanie remontu szpitala
Podpisanie umowy na scalanie gruntów w Marcinkowicach Podpisanie umowy na scalanie gruntów w Marcinkowicach

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy starostwa