Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Konkurs plastyczny o pracy strażaków

12-04-2017
Konkurs plastyczny o pracy strażaków
W Starostwie Powiatowym w Miechowie w dn. 6 kwietnia br. ogłoszono wyniki konkursu plastycznego popularyzującego tematykę profilaktyki przeciwpożarowej wśród uczniów szkół kilku szczebli z Powiatu Miechowskiego.

Nadesłano prawie 70. prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Konkurs został zorganizowany przy współpracy z KP PSP w Miechowie. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Edyty Midro, instruktora plastyki CKiS w Miechowie, przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach regulaminowych, następującym osobom:
I grupa: uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych (autorzy w wieku od 6. do 9. lat)
I m. Kinga Marynka – SP Nr 2 w Miechowie, II m. Karina Poteralska SP Nr 2 w Miechowie i III m. Irena Idzik – SP w Gołczy. Wyróżnienia: Sebastian Piechota – SP w Gołczy i Emilia Zaręba – SP w Janowicach.
II grupa: uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych (autorzy w wieku od 10. do 13. lat)
I m. Paulina |Kopeć– SP Nr 2 w Miechowie, II m. Jakub Seweryn – SP Nr 2 w Miechowie i III m. Julia Pietrzyk– SP w Swojczanach. Wyróżnienia: Bartosz Bzdela i Martyna Klęk (oboje SP Nr 2 w Miechowie)
III grupa: uczniowie gimnazjów (autorzy w wieku od 14. do nieukończonych 18 lat)
I m. Julia Mrugalska – Gimnazjum Publiczne w Gołczy, II m. Wiktoria Zaręba i III m. Klaudia Dąbrowska – (obie z Zespołu Szkół w Dziaduszycach). Wyróżnienia: Anna Romanowska i Kacper Gaura – (oboje z Zespołu Szkół w Dziaduszycach)
IVgrupa: uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych (do 18 lat)
I m. Iwona Dusik, II m. Katarzyna Zegadło i III m. Nikola Syguła. Wyróżnienia: Oskar Syguła i Krystian Sadowski – wszyscy uczestnicy z SOSW w Zagorzycach
Nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Miechowie wręczali: starosta Marian Gamrat, z-ca komendanta PSP w Miechowie mł. bryg. Mirosław Pogoń i Mirosław Gręda z Referatu Zarządzania Kryzysowego powiatu.

Organizatorzy konkursu Wręczanie nagród
Prace konkursowe Prace konkursowe
Prace konkursowe Prace konkursowe

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy Starostwa