Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Miechowianie wyróżnieni medalem „Pro Patria”

08-11-2017
Miechowianie wyróżnieni medalem „Pro Patria”
W dn. 3 listopada br., w przededniu 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie, w Muzeum Czynu Zbrojnego w Nowej Hucie, Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych spotkał się z weteranami, przedstawicielami organizacji żołnierskich, patriotycznych i społecznikami, których odznaczył medalem „Pro Patria” za „szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.

Wśród wyróżnionych, którzy zjechali z różnych stron kraju z kraju, nie zabrakło miechowian.
Medale za popularyzację edukacji patriotycznej w miechowskim środowisku, a szczególnie wśród młodzieży, otrzymały: Maria Paschek, dyrektor Zespołu Szkół Nr 2, Maria Słuszniak, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i Jadwiga Zięba, naczelnik Urzędu Poczty Polskiej (wszystkie instytucje z Miechowa). Odznaczeni zostali także krakowianie działający na rzecz powiatu miechowskiego: przedsiębiorca i dobroczyńca Bronisław Nowak i kpt. hm. Irena Wesołowska, żołnierz AK.  
Jan Józef Kasprzyk wyraził radość z faktu, że na uroczystości obecni byli przedstawiciele weteranów i młodego pokolenia, którzy w symboliczny sposób spełniają słowa papieża Jana Pawła II, który mówił: „Historia to jest właśnie ciąg pokoleń, które następują po sobie, ale mają wspólny mianownik – umiłowanie do wolności, umiłowanie niepodległości, umiłowanie suwerennej Rzeczypospolitej”. W uroczystości uczestniczyli szefowie samorządów miechowskich: starosta Marian Gamrat i Burmistrz Gminy i Miasta Miechowie Dariusz Marczewski. Spotkanie w muzeum dopełnił okolicznościowy występ uczniowski.

Uczestnicy spotkania Wyróżnieni medalem „Pro Patria”

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy starostwa
Foto: Wojciech Pengiel