Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Nowa wystawa: Z dziejów miechowskiego rzemiosła

11-09-2017
Nowa wystawa: Z dziejów miechowskiego rzemiosła
Ziemia miechowska nie tylko rolnictwem stała. Usługi i rzemiosło to kolejne branże, które na tym terenie miały się równie dobrze. Dowodzi tego nowa wystawa otwarta w Muzeum Ziemi Miechowskiej pod znamiennym tytułem „Od rzeźnika do cukiernika. Z dziejów miechowskiego rzemiosła”.

Mówił o tym na wernisażu dyrektor Włodzimierz Barczyński - W naszym muzeum zachowały się dokumenty i księgi cechowe obrazujące działalność rzemieślniczą w Miechowie na przestrzeni wieków. Źródłem wiedzy są także zachowane w księdze ławniczej dekrety proboszczów miechowskich, czy spis ludności przeprowadzony w latach 1790–1792. Niestety, wiedza dotycząca historii cechów miechowskich nie jest pełna, gdyż znaczna część dokumentów uległa zniszczeniu z powodu pożarów licznie wybuchających w mieście.
Na wystawie zgromadzono dokumenty, fotografie, narzędzia i urządzenia, dokumentujące rozwój miechowskiego rzemiosła. To cenny przyczynek potwierdzający lokalną tożsamość. W czterech muzealnych salach prezentowane są pamiątki po cechach: rzeźników, kowali, stolarzy, krawców, zegarmistrzów, fryzjerów, szewców, odlewników, kaflarzy i cukierników. Pomysłowa ekspozycja, którą wykonali pracownicy muzeum, przedstawia m.in. zaaranżowany warsztat kowalski, mechanizm zegara z wieży miechowskiej bazyliki, znaki cechowe (tzw. obesłania), sztandar cechu rzeźników z 1895r., akcesoria odlewnika, dyplomy mistrzowskie i czeladnicze. Cenną pamiątką był wystawiony tylko na otwarciu wystawy, oryginalny przywilej króla Zygmunta Augusta z 1568r. zawierający statut dla miechowskiego cechu szewskiego. Na wernisaż przybyli licznie miechowianie, samorządowcy, przedsiębiorcy i rzemieślnicy, z zainteresowaniem oglądając rzadkie dokumenty i eksponaty, a niekiedy na fotografiach rozpoznając krewnych i znajomych. Wiele wspomnień u kobiet wywoływały zaimprowizowane miejsca pracy fryzjerów i krawców, zaś mężczyźni z zainteresowaniem spoglądali w stronę akcesoriów zegarmistrzowskich, kowalskich i stolarskich. Wśród gości była delegacja powiatu krośnieńskiego w osobach: starosta Jan Juszczak, członek Zarządu Powiatu Aleksander Mercik i przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Gładysz. Dyr. Włodzimierz Barczyński nadmienił, że celem zespołu muzealnego jest przypominanie i utrwalanie lokalnej historii, która często jest nieznana lub zapomniana, stad pomysł na nową wystawę. Obecna ekspozycja jest nawiązaniem do poprzedniej wystawy, która obrazowała Miechów i powiat miechowski na starych fotografiach.
Z gratulacjami dla dyrektora i pracowników muzeum za pomysł i wykonanie wystawy zwrócili się rzecznik prasowy starostwa Ryszard Nasada i Jerzy Borowski, starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Miechowie.
Wystawa ujrzała światło dzienne dzięki życzliwości osób prywatnych i instytucji,któreużyczyły eksponaty, dokumenty i zdjęcia. Wystawie towarzyszy starannie i ciekawie graficznie wydany katalog, którego sponsorami są: Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Cech Rzemiosł Różnych w Miechowie i Studio Reklamy w Miechowie. Warto nadmienić, że wielowiekowe tradycje rzemieślnicze w powiecie miechowskim z powodzeniem kontynuuje obecny miejscowy CRR, który zrzesza prawie 40 członków różnych branż.

Uczestnicy wernisażu  Warsztat szewski
Warsztat krawiecki Dyrektor muzeum oprowadza po ekspozycji
Przywilej królewski dla miechowskich rzemieślników Wyroby metalowe do domowego użytku
Oprowadzanie zwiedzających Ekspozycja stolarska

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy Starostwa