Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Objazd dróg powiatowych

02-05-2018
Objazd dróg powiatowych
Radni powiatu miechowskiego dokonali objazdu kilku dróg powiatowych przed kolejną sesją poświęconą problematyce drogowej i transportowej, by zapoznać się z wykonanymi w ostatnim czasie inwestycjami oraz rozeznać potrzebę wykonania kolejnych prac.

Rozpoczęto od ul. Piłsudskiego w Miechowie, jednej z głównych ulic miasta, która została w minionym roku gruntownie przebudowana kosztem prawie 1,9 mln zł na długości 1,3 km, od Rynku do DK7. Oprócz nowej nawierzchni ważny trakt zyskał chodniki, przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe i postojowe oraz wiaty przystankowe. Umocniono i pokryto zielenią skarpę przy cmentarzu. Oczywiście, wcześniej wykonano i przełożono niezbędne instalacje techniczne pod ulicą. Wkład finansowy powiatu miechowskiego wyniósł 478 tys. zł. Niezbędne środki wyłożyło także Województwo Małopolskie (dofinansowanie w ramach PRGiPID ponad 900 tys. zł) i Gmina Miechów.
Potem przejechano do gminy Słaboszów, gdzie w Rędzinach Zbigalskich zapoznano się z wykonaną w trudnych warunkach terenowych drogą w ramach tzw. powodziówek na długości kilometra. Na tę drogę ułatwiającą dojazd do pól i skracającą miejscowe przejazdy z nadzieją oczekiwała lokalna społeczność. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 334 tys. zł. Powiat miechowski wyasygnował 122 tys. zł. Niezbędne środki wyłożyły również: budżet państwa i Gmina Słaboszów.
Następnie wizytowano powoli dobiegającą końca budowę obwodnicy Miechowa. Głównym wykonawcą jest SKANSKA S.A. Radni przejechali po prawie ukończonym odcinku obwodnicy od węzła w Bukowskiej Woli (do którego będzie także w nieodległej przyszłości „wpięta” S7) do DK 7. Nowa trasa zlokalizowana w ciągu DW 783 w północnej części miasta liczy 8,4 km i w założeniu ma odciążyć od uciążliwego transportu centrum grodu Jaksy. Jej otwarcie nastąpi na przełomie sierpnia i września br. Powiat miechowski wykłada na te prace drogowe ponad 1,7 mln zł i jest jednym z trzech beneficjentów tej bardzo oczekiwanej inwestycji, obok Województwa Małopolskiego i Gminy Miechów. Koszt całościowy obwodnicy przekroczy 63 mln zł. Dofinansowanie z RPO na roboty budowlane wyniosło 44, 4 mln zł.
Kolejny punkt objazdu to miejsce przyszłego węzła „Książ Wielki” w strukturze komunikacyjnej planowanej S7. To ważne rozgałęzienie będzie zlokalizowane w Zygmuntowie, obok Książa Małego. Radni mieli okazję zapoznać się z obszarem tej przyszłej, istotnej inwestycji drogowej, która będzie wymagała m.in. budowy nowego odcinka drogi powiatowej pomiędzy DK7 a DP1217K w m. Zygmuntów. W ramach dalszego przejazdu dotarto do Gminy Gołcza, gdzie radni widzieli przebudowę drogi  nr 1217K na odc. Czaple Małe - Czaple Wielkie, przewidzianą do realizacji w br. z PRGiPID 2016-2019 oraz budowę przylegającej do niej ścieżki rowerowej w m. Czaple Małe (zadanie realizowane przez gm. Gołcza). Udział powiatu wyniesie 1,5 mln zł, niezbędne środki wyłożą również budżet państwa i gm. Gołcza. Lustrację drogową zakończono przejazdem przez podmiechowski Komorów, który przypomniał o konieczności rychłej przebudowy ważnego lokalnego odcinka komunikacyjnego.
Spostrzeżenia i uwagi z objazdu drogowego będą przydatne radnym na posiedzenia komisji stałych i majowej sesji drogowej.

Radni na północnej obodnicy Miechowa Radni na północnej obodnicy Miechowa
Radni na ulicy Piłsudskiego w Miechowie Radni na ulicy Piłsudskiego w Miechowie
Radni w Rędzinach Zbigalskich w gminie Słaboszów Radni w Rędzinach Zbigalskich w gminie Słaboszów

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy starostwa