Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Odnowione drogi powiatowe

03-10-2017
Odnowione drogi powiatowe
Z trzech niedawno przebudowanych odcinków dróg powiatowych korzystają już zmotoryzowani mieszkańcy Dosłońca, Uliny Wielkiej i Słupowa oraz przejezdni. Dwa pierwsze odcinki drogowe zostały odbudowane w ramach tzw. powodziówek, czyli dofinansowania będącej w dyspozycji MSWiA puli środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Nową nawierzchnię na dług. 730 mb. zyskała droga 1232K  relacji Raszówek-Dosłońce-Miroszów w m. Dosłońce w gminie Racławice. Zadanie kosztowało prawie 153.000 zł. MSWiA wyłożyło 81.200 zł, zaś powiat i gmina zapłaciły po 36.000 zł. Wykonawcą był Zakład Robót Drogowych DUKT z Nowin.
Z kolei  przy drodze 1155K relacji Skała-Ostrysz-Ulina Wielka-Ulina Mała w m. Ulina Wielka w gminie Gołcza przywrócono do użytku odcinek o dług. 1,4 km. Prace kosztowały 237.800 zł, z których 138.600 zł zapłaciło MSWiA. Powiat i gmina uregulowały po 49.640 zł. Roboty drogowe są dziełem Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego.
Natomiast na drodze 1225K relacji Kalina Rędziny-Kropidło- Gluzy- Działoszyce w m. Słupów w gminie Słaboszów położono nową nawierzchnię na dług. 260 mb.  Wartość inwestycji wyniosła 102.670 zł, a koszty po połowie w ramach partnerstwa zapłaciły samorządy powiatu i gminy. Wykonawcą był Zakład Robót Drogowych DUKT z Nowin.
Nad właściwym przebiegiem ww. prac drogowych czuwała dyrekcja i pracownicy ZDP w Miechowie.

Droga w Słupowie gm. Słaboszów Droga w Słupowie gm. Słaboszów
Droga w Dosłońcu gm. Racławice Droga w Dosłońcu gm. Racławice
Droga w Ulinie Wielkiej gm. Gołcza Droga w Ulinie Wielkiej gm. Gołcza

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy Starostwa