Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Przedstawiciele rządu w Miechowie

07-03-2017
Przedstawiciele rządu w Miechowie
W poniedziałek minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, wojewoda małopolski Józef Pilch i senator Marek Pęk uczestniczyli w Miechowie w ważnych dla miasta, powiatu i mieszkańców wydarzeniach.

Najpierw w budynku przy ul. Konopnickiej 25 symbolicznym przecięciem wstęgi otwarto punkt sprzedaży PGE, tym samym reaktywując Biuro Obsługi Klienta, które zostało wbrew protestom mieszkańców zlikwidowane w 2013r. Ważny dla miechowian i mieszkańców powiatu punkt obsługi udało się przywrócić do życia dzięki przeprowadzonej z determinacją szeroko zakrojonej akcji społecznej. Petycję pod wnioskiem o przywrócenie Rejonu Energetycznego i BOK w Miechowie wsparło podpisami 3,5 tys. osób. O pomyślne rozwiązanie tego problemu upomnieli się również  m.in. radni powiatowi i radni gmin Gołcza, Kozłów i Słaboszów. Dzięki przywróceniu punktu sprzedaży PGE oferującego pełny zakres usług klientom, zakończyły się uciążliwe dojazdy do dotychczasowego biura w Busku - Zdroju, oddalonego o ok. 70 km. Jak stwierdził minister Andrzej Adamczyk o powodzeniu sprawy zadecydowały rzeczowe argumenty miechowskiej społeczności.
Następnie w Szpitalu św. Anny w Miechowie mister w towarzystwie wojewody i senatora  przekazał dyrektorowi  Mirosławowi Drożdżowi kluczyki do nowego ambulansu sanitarnego Mercedesa Sprintera 316 CDI o wartości 456 tys. zł. Dotacja rządowa wyniosła 400 tys. zł, pozostałe środki wyłożył szpital. Specjalistyczny ambulans kat. „S”jest wyposażony m.in. w defibrylator  i urządzenie do automatycznego masażu klatki piersiowej pomocne przy akcji reanimacyjnej oraz respirator ułatwiający oddech pacjentowi. Jego obsadę stanowi lekarz i 2. ratowników medycznych. - To 18. karetka jaką przekazujemy samorządowi w Małopolsce – podkreślił wojewoda Józef Pilch. A minister Andrzej Adamczyk dodał: - Został spełniony postulat dyrektora Drożdża, który prosił, aby szpitali powiatowych nie traktować po macoszemu. Dyrektor dziękując za nabytek wyraził nadzieję, że nowy ambulans będzie szczególnie pomocny miechowskim ratownikom ze względu na usytuowanie Miechowa i szpitala tuż przy bardzo ruchliwej DK nr 7. Nowy nabytek poświęcił ks. kapelan Stanisław Latosiński.
Z kolei wojewoda Józef Pilch wręczył na ręce wicestarosty Jerzego Pułki promesę rządową na dofinansowanie w bieżącym roku przebudowy DP nr 1203K – ulicy Piłsudskiego w Miechowie  na dług. 1, 326 km, o które powiat miechowski złożył niezbędny wniosek. Wartość całkowita zadania to prawie 3 miliony złotych, zaś wysokość dotacji opiewa na kwotę 1.473 tys. zł. Wkład samorządów w tej inwestycji – powiatu i Gminy Miechów wyniesie po 757 tys. zł. Jedna z głównych ulic Miechowa uzyska w tym roku nowe oblicze od Rynku do obwodnicy warszawsko – krakowskiej. Równocześnie promesę na dofinansowanie dróg gminnych w m. Wysocice, Czaple Małe i Czaple Wielkie w gm. Gołcza w kwocie 945 tys. zł odebrał również wójt Lesław Blacha.
Zarówno minister jak i wojewoda podkreślili istotne znaczenie powyższych działań dla lepszego funkcjonowania miechowskiej i powiatowej społeczności, podkreślając, że o przywróceniu BOK, przyznaniu karetki i dofinansowaniu przebudowy lokalnych dróg zadecydowały potrzeby miejscowej społeczności i docenienie ich starań na rzecz swojej „małej ojczyzny”. W imieniu władz powiatowych za zaangażowanie i wsparcie w powyższych działaniach podziękował wicestarosta Jerzy Pułka.

Nowy ambulans ratowniczy Nowy ambulans ratowniczy
Nowy ambulans ratowniczy Przekazanie kluczyków do karetki dyrektorowi szpitala przez ministra
Przedstawiciele rządu i parlamentu Poświęcenie auta przez ks. Stanisława Latosińskiego
Promesa drogowa dla starosty Ratownik Garus przed nowym ambulansem

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy starostwa