Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Rok podsumowany, budżet uchwalony

28-12-2017
Rok podsumowany, budżet uchwalony
Radni powiatu miechowskiego odbyli ostatnią w 2017 roku sesję. Jej wiodącą tematykę wyznaczyły: sprawozdawczość organów powiatu i projekt budżetu na 2018 rok. O pracach Zarządu Powiatu w kończącym się roku informował jego przewodniczący, starosta Marian Gamrat.

Organ wykonawczy obradował 37 razy i podjął 125 różnotematycznych uchwał. Z kolei Rada Powiatu Miechowskiego, jak oznajmił przewodniczący Mariusz Wolny, procedowała w trakcie dziewięciu sesji i podjęła 73 uchwały.Radni złożyli 20 interpelacji. Również sprawozdania z całorocznych prac komisji stałych rady przedłożyli ich przewodniczący: Teresa Tomczuk, Jacek Kobyłka, Paweł Osikowski i Grzegorz Placek.
Zasadnicze głosowanie nad przyszłorocznym budżetem powiatu miechowskiego poprzedziła jego rekomendacja przez starostę. Główne wyznaczniki budżetu to prawie 72,9 mln zł po stronie dochodów i 76,8 mln zł po stronie wydatków. Skarbnik Teresa Florek zapoznała uczestników sesji z pozytywną opinią Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie nt. projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2018. Taka samą opinię odczytał w imieniu Komisji Budżetowej Rady Powiatu jej przewodniczący Jacek Kobyłka. Dyskusja na projektem przyszłorocznych finansów miała ożywiony przebieg, a to za sprawą przeznaczenia i podziału blisko 25 mln zł na liczne inwestycje. Wśród tych ostatnich ponad 19 mln zł będą kosztowały przebudowy, modernizacje i remonty na sieci dróg powiatowych. Prawie 6 mln zł będzie warta przebudowa odcinka drogi relacji Czaple Małe - Czaple Wielkie o dług. 7,5 km w gminie Gołcza. Z kolei przebudowa ciągu drogowego w gminie Książ Wielki do projektowanej drogi S7 to koszt 5,3 mln zł.  Modernizacja drogi z Bukowskiej Woli w kierunku Działoszyc o dług. 19 km została oszacowana na 4,4 mln zł. Trwająca budowa północnego obejścia Miechowa zostanie przez powiat w tym roku dofinansowana kwotą ponad miliona złotych. W planie jest także przywrócenie właściwego stanu technicznego mostu drogowego w Przesławicach w gm. Miechów (zabezpieczono na ten cel kwotę 375 tys. zł). Kolejne 3 mln zł zarezerwowano na inne modernizacje dróg powiatowych. Oprócz zadań drogowych budżet 2018 uwzględnia m.in. rozbudowę DPS w Miechowie za kwotę 1,9 mln zł, przebudowę boiska sportowego przy ZS Nr 2 w Miechowie za 0,5 mln zł, rozbudowę e-usług w informacji przestrzennej powiatu o wartości 1,6 mln zł. Na pomoc społeczną przeznaczono 1,9 mln zł. W celu sfinansowania zaplanowanych zadań przewidziano zaciągnięcie kredytu w kwocie ok. 5,5 mln zł. Po burzliwej wymianie poglądów pomiędzy radnymi projekt przedmiotowego budżetu został uchwalony większością głosów (przeciw głosowało dwóch radnych, jeden wstrzymał się od głosu). W takich samych proporcjach przegłosowano uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu miechowskiego. W trakcie ostatniej sesji radni podjęli osiem uchwał, których treść odczytała sekretarz Maria Sztuk. Uchwalony plan pracy Rady Powiatu na przyszły rok przewiduje 6 sesji problemowych.

Wystąpienie starosty Wystąpienie skarbniczki
Radni powiatowi Zaproszeni goście

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy starostwa