Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Sesja z akcentami świątecznymi

18-12-2018
Sesja z akcentami świątecznymi
Trzecia sesja nowej kadencji Rady Powiatu Miechowskiego rozpoczęła się świątecznymi akcentami. Harcerze z Drużyny Wędrowniczej 3DSH im. R. Baden – Powella działającej przy LO na czele z hm. Adamem Kanią przekazali przewodniczącemu Rady Krzysztofowi Świerczkowi tradycyjny ogień betlejemski, zwany światłem pokoju.

Kolędy i pastorałki śpiewali podopieczni i wychowankowie powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych: DPS w Miechowie z ul. Warszawskiej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zagorzycach oraz Patryk Zielonka z COAPS – Dom Dziecka w Miechowie. Starosta Jacek Kobyłka złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym. W trakcie grudniowej sesji radni ukształtowali strukturę rady na pięcioletnią kadencję powołując komisje stałe i wybierając ich przewodniczących i składy osobowe.
W efekcie w samorządzie powiatowym będą funkcjonowały nast. komisje: Rewizyjna (przewodniczący: radna Anna Dróżdż), Zdrowia i Pomocy Społecznej (radna Ewa Wojciechowicz), Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu (radna Sylwia Suchecka), Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy (radny Grzegorz Placek) oraz Skarg, Wniosków i Petycji pod przewodnictwem radnego Adam Motyki. Wcześniej, na pierwszej sesji, powołano Komisję Budżetu i Mienia, której przewodniczy radny Paweł Janicki. W czasie obrad radni podjęli w sumie 17 uchwał, w tym. m in. dotyczącą planu pracy Rady Powiatu Miechowskiego na rok 2019 (zaplanowano 8 sesji). Przewodniczący rady Krzysztof Świerczek złożył uczestnikom sesji życzenia świąteczno-noworoczne.

Harcerze z LO Wychowankowie DPS w Miechowie
Pamiątki od pensjonariuszy DPS w Miechowie Uczniowie SOSW w Zagorzycach
Partyk Zielonka CAOPS w Miechowie Kierownictwo Rady Powiatu
Rady powiatowi Radni powiatowi