Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Ulica Piłsudskiego po przebudowie

06-11-2017
Ulica Piłsudskiego po przebudowie
Jedna z najważniejszych ulic wlotowo-wylotowych Miechowa – ulica Piłsudskiego, po przebudowie, w wyniku odbioru końcowego w dn. 30 października br. została przekazana do eksploatacji.

Ulica stanowiąca drogę powiatową nr 1203K zyskała na dług. 1,326 km nowe oblicze i obecnie spełnia wymogi standardów drogowych, funkcjonalności, bezpieczeństwa i estetyki. Inwestorem przebudowy był powiat miechowski. Wartość inwestycji to prawie 2 mln zł, z czego połowę stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Drugą połowę zapłacą dwa samorządy: powiatu i Gminy Miechów.
Najtrudniejszy w realizacji był bardzo ruchliwy odcinek od Rynku do skrzyżowania z ulicami Słowackiego i Wesołą, z gęstą zabudową mieszkalną i handlowo – usługową. Tutaj konieczne było przełożenie podziemnej infrastruktury technicznej (instalacji wod.-kan., elektrycznej, teletechnicznej oraz budowa fragmentu sieci gazowej). Przebudowana ulica zyskała na całej długości nową nawierzchnię bitumiczną i nowe chodniki. W newralgicznym odcinku przy cmentarzu powstały dwie zatoki dla pojazdów komunikacji zbiorczej, z nowymi wiatami i przejściem dla pieszych oświetlonym instalacją solarną. Po przeciwnej stronie nekropolii powstały nowe miejsca postojowe aż do ul. Pęckowskiego. Przy okazji wyeliminowano miejsca niebezpieczne dla pieszych i kierowców, lokując obustronne chodniki na tym odcinku za miejscami postojowymi dla aut. Obszerna skarpa cmentarna została właściwie wyprofilowana, zabezpieczona i obsadzona roślinnością. Mieszkańcy oś. Stefana Żeromskiego zyskali nowe schody na skarpie prowadzące od ul. Piłsudskiego do ich domów. Normatywnie przebudowano skrzyżowanie z ul. Pęckowskiego i Ogrodową, a przy okazji wymieniono oznakowanie pionowe i poziome odnowionej ulicy, czyniąc je znacznie czytelniejszym dla kierowców. W końcowej części arterii, od skrzyżowania z ul. Spacerową do wylotu na DK 7, w miejscu nienormatywnego pobocza ziemnego powstało pobocze z kostki brukowej, zwiększające bezpieczeństwo pieszych. Do większości nieruchomości zmodernizowano wjazdy i dojścia bramowe. Na całości inwestycji uporządkowano odwodnienie drogi. Wyloty rynien z posesji zostały podłączone bezpośrednio do kanalizacji deszczowej.
Cieniem na zauważalnych efektach przebudowy rozpoczętej w maju br. położyła się rozwlekłość robót drogowych realizowanych przez głównego wykonawcę, Spółkę ,,Drogomex” – Oddział w Dąbrowie Górniczej. Niesolidny wykonawca spowodował przedłużenie prac o ponad miesiąc w stosunku do terminu pierwotnego (koniec sierpnia br.), co znalazło odzwierciedlenie w naliczaniu kar umownych. Ostateczne koszty przebudowy ww. ulicy będą znane w bieżącym miesiącu, po zamknięciu niezbędnych rozliczeń. Szczególne podziękowania należą się dyrektorowi i pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie, którzy przygotowali inwestycję, sporządzili dobry wniosek konkursowy, który uzyskał dofinansowanie oraz mozolnie nadzorowali wyjątkowo trudną i przedłużającą się przebudowę. Dzięki uporowi i determinacji, wspólnie ze starostami, wymusili na wykonawcy robót zakończenie inwestycji przed Świętem Zmarłych.

Odcinek ulicy Piłsukskiego od rynku Skrzyżowanie z ulicą Słowackiego i Wesołą
Przejście dla pieszych przy cmentarzu Centrum ulicy Piłsudkiego
Chodnik dla pieszych za miejscami postojowymi Wylot w stronę drogi E7
Wylot w stronę drogi E7 Skrzyżowanie ulic Pęckowskiego i Ogrodowej
Wzmocniona skarpa przy cmentarzu Zatoka autobusowa przy cmentarzu
Aktywne przejście dla pieszych i schody na osiedle Zatoki autobusowe przy cmentarzu

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy starostwa