Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Ustawa zasadnicza 1791 roku w pamięci miechowian

04-05-2018
Ustawa zasadnicza 1791 roku w pamięci miechowian
W Miechowie odbyły się centralne powiatowo – miejskie obchody 227. rocznicy przyjęcia Ustawy Rządowej 1791 roku, zwanej popularnie Konstytucją 3 maja. Organizatorami byli starosta Marian Gamrat i burmistrz Dariusz Marczewski.

Początek świętowania miał miejsce w bazylice Grobu Bożego. Z okolicznościową homilią do uczestników liturgii zwrócił się ks. Paweł Staroszczyk. - Zbawienne działania Boga mają charakter historyczny. Boże objawienie pojawiało się stopniowo w działaniach świeckich. A sens tych objawień materializował się w konkretnych wydarzeniach – przypomniał duchowny nawiązując do wiekopomnego dzieła twórców 3 – majowej Konstytucji.
Drugim etapem uroczystości był przemarsz uczestników do pomnika z Orłem na miechowskim rynku. Kolumnę prowadził ceremoniarz asp. sztab. Mirosław Gręda. Pod miejscem kultu warty wystawili: harcerze, żołnierze i uczniowie ZS Nr 1 w Miechowie w historycznych strojach. Poczty sztandarowe wystawiło ponad 20. instytucji, związków, stowarzyszeń i organizacji. Po raz pierwszy w miechowskich uroczystościach uczestniczył poczet sztandarowy 6. Brygady Powietrzno – Desantowej z Krakowa. Po odegraniu hymnu państwowego przez orkiestrę dętą „Tempo” z Charsznicy (kapelmistrz Zbigniew Czaj) poczet Komendy Powiatowej Policji w Miechowie wciągnął biało – czerwoną flagę na maszt. Pierwsze wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyli: przedszkolaki z placówek samorządowych Nr 1, 2 i 3 w Miechowie, poseł na Sejm RP Lidia Gądek, wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak i radny wojewódzki Mirosław Dróżdż, delegacje Powiatu Miechowskiego i Gminy i Miasta Miechów. Przebieg ceremonii obserwowali licznie zebrani goście i mieszkańcy miasta.
Kolejna część obchodów odbyła się w Muzeum Ziemi Miechowskiej zlokalizowanym w zabytkowym Domu Generałów przy bazylice. Zebranych powitał wicestarosta Jerzy Pułka, który nawiązał do dziejowego znaczenia słynnej Ustawy zasadniczej 1791r. jako pierwszej nowoczesnej konstytucji w Europie: Fenomen tamtej oświeceniowej konstytucji, mimo znacznego upływu czasu, polega na tym, że jej obszerne, bezpośrednie lub częściowe fragmenty znalazły się w kolejnych wersjach konstytucji naszego państwa, aż do obowiązującej aktualnie.
Następnie starosta Marian Gamrat wręczył przyznawaną od 2011r. nagrodę „Przyjaciel Powiatu” Gminie Racławice za promocję powiatu i ziemi racławickiej poprzez organizację od 24. lat wydarzenia plenerowego o randze krajowej i międzynarodowej pn. „Wybory Chłopa Roku”. Laudację uzasadniającą wybór nagrodzonej jednostki administracyjnej odczytał wicestarosta. Następnie dyrektor MZM Włodzimierz Barczyński zachęcił do odwiedzenia aktualnych ekspozycji muzealnych prezentujących: bitwę miechowską 1863 roku, rzemiosło miechowskie, cenne precjoza ze skarbca bożogrobców i szaty liturgiczne. Nowością była zorganizowana przez miechowską Delegaturę NSZZ „Solidarność” ekspozycja pn. „Polskie dzieci z Pahiatua” poświęcona polskim żołnierzom, ich rodzinom, a przede wszystkim dzieciom, które w wyniku kataklizmu II wojny światowej z Syberii dotarły aż do Nowej Zelandii, gdzie znalazły drugą ojczyznę. W miechowskich obchodach 3 maja uczestniczył Adam Manterys, nowozelandczyk o polskim rodowodzie, syn Stanisław Manterysa pochodzącego z Zarogowa z ziemi miechowskiej, który z czwórką dzieci dotarł w trakcie historycznego exodusu do odległego kraju. Obecni byli również członkowie innych rodzin tułaczych: Henryka Dziury i Elżbiety Kozimor. W miechowskim starostwie Adam Manterys podczas spotkania z kierownictwem powiatu opowiedział o swych wojennych przeżyciach, a także o losach polskich dzieci dotkniętych wojenną zawieruchą, które spisał w książce „Dwie Ojczyzny – Polskie dzieci w Nowej Zelandii – Tułacze wspomnienia.”

Uroczysta liturgia w bazylice miechowskiej Poczet sztandarowy Rady Powiatu
Ceremoniarz Mirosław Gręda i OD Tempo z Charsznicy Miechowskie przedszkolaki
Poczet flagowy policji miechowskiej Warta honorowa pod pomnikiem z Orłem
Posłanka Lidia Gądek Wicemarszałek Wojciech Kozak i radny wojewódzki Mirosław Dróźdż
Delegacja Powiatu Miechowskiego Wystawa "Dzieci Pahiatua"
Obchody rocznicy 3 Maja w Muzeum Ziemi Miechowskiej Obchody rocznicy 3 Maja w Muzeum Ziemi Miechowskiej
Obchody rocznicy 3 Maja w Muzeum Ziemi Miechowskiej Wójt Adam Samborski laureat nagrody "Przyjaciel Powiatu"
Zwiedzanie ekspozycji muzealnych Adam Manterys z kierownictwem powiatu

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy starostwa
fot. Łukasz Żurek