Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Zastrzyk finansowy dla miechowskiego szpitala

08-02-2018
 Zastrzyk finansowy dla miechowskiego szpitala
Z końcem stycznia br. dyrekcja Szpitala św. Anny w Miechowie otrzymała z Departamentu Funduszy Unijnych Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie pismo zawiadamiające, że wniosek pn. „Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych przez Szpital w Miechowie poprzez zakup sprzętu i modernizacje infrastruktur” został dofinansowany w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 i zyskał najwyższą ocenę Zarządu Województwa Małopolskiego

W efekcie miechowska placówka uzyskała na powyższe zadanie niebagatelne dofinansowanie w kwocie 7,7 mln zł. Wartość całościowego projektu opiewa na kwotę 9,6 mln zł.
- Ten potężny zastrzyk pieniędzy to efekt naszego kompleksowego podejścia do tematu modernizacji i wyposażenia szpitala, a także dobrego wniosku o dofinansowanie, wspartego niezbędnymi dokumentami – zauważa dyrektor Mirosław Dróżdż. Z kolei dyrektor ds. ekonomicznych Łukasz Orłowski informuje, że pozyskane środki zostaną spożytkowane w zdecydowanej większości na zakupy specjalistycznego sprzętu do szpitalnych oddziałów. Planuje się ucyfrowienie pracowni RTG wraz z wyposażeniem w system informatyczny obsługujący pokrewne pracownie, zakup aparatów USG, kardiomonitorów, respiratorów, sprzętu ortopedycznego i urologicznego, systemu telemetrii, zestawów laparoskopii, wyposażenia sal operacyjnych, pomp infuzyjnych, inkubatorów, itd.
Natomiast modernizacja infrastruktur obejmie m.in. wymianę podłóg na salach oddziałowych i korytarzach, instalacje drzwi p-pożarowych, itp. Większy zakres prac przewidywany jest w budynku F (oddziały gruźlicy i chorób płuc, obserwacyjno-zakaźny), w którym przebudowie podlegać będą sieci wod-kan., elektryczna i wentylacyjna. Realizacja projektu planowana jest do końca 2019r. Remonty, jak zapewnia dyrekcja szpitala, będą prowadzone systematycznie przy zachowaniu ciągłości pracy oddziałów.

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy starostwa