Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

ePUAP

 

Aby złożyc wniosek należy posiadać własne konto na stronie ePUAP w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 

W celu złożenia wniosku elektronicznego do Starostwa Powiatowego w Miechowie należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profil zaufany.