Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Herb, flaga, sztandar i logo

Herb

Herb Powiaru MiechowskiegoHerb Powiatu Miechowskiego został ustanowiony Uchwałą Nr XIII/75/99 z dnia 15 listopada 1999r.

Herbem Powiatu miechowskiego jest w polu czerwonym ukoronowany Orzeł biały zwrócony w lewo, o szponach, dziobie i języku złotych, z podwójnym czerwonym krzyżem na piersiach, stojący na dwóch skrzyżowanych szablach zwróconych sztychem ku górze, o głowniach białych a rękojeściach złotych.

Herb Powiatu Miechowskiego łączny swymi symbolami histoię Zakonu Bożogrobców, którzy zdecydowali przez 8 wieków o wielkości miasta i ziemi miechowskiej, z tradycjami walk narodowo-wyzwoleńczych, które stały się udziałem miechowian.

Autorami herbu są pracownicy Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki UJ w Krakowie - heraldycy dr Zenon Piech i mgr Wojciech Drelicharz. Stronę graficzną herbu opracowała dr Barbara Widłak z ASP w Krakowie.

Flaga

Flaga Powiatu MiechowskiegoFlaga Powiatu Miechowskiego została ustanowiona Uchwałą Nr XIII/75/99z dnia 15 listopada 1999r.

Flaga Powiatu Miechowskiego ma postać płata składającego się z trzech poziomych, równoległych pasów: białego, żółtego i czerwonego, o zróżnicowanej szerokości wyrażającej się stosunkiem
2/5 : 1/5 : 2/5. Na środku umieszczony jest herb Powiatu Miechowskiego. Stosunek szerokości do długości płata flagi wynosi 5:8

Flaga Powiatu Miechowskiego powstała z połączenia herbu powiatowego z trójkolorową flagą Województwa Małopolskiego. Dzięki temu heraldycznemu zabiegowi ukazano więź ziemi miechowskiej z Małopolską.

Autorami flagi są pracownicy Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki UJ w Krakowie - heraldycy dr Zenon Piech i mgr Wojciech Drelicharz. Stronę graficzną herbu opracowała dr Barbara Widłak z ASP w Krakowie.

Sztandar

Sztandar Powiatu MiechowskiegoSztandar Powiatu Miechowskiego został ustanowiony Uchwałą Nr XVII/95/04 z dnia 23 czerwca 2004r.

Sztandar Rady Powiatu w Miechowie ma postać płata tkaniny (bławatu) o wym. 100x100 cm, składającego się ze strony głównej i odwrotnej, obszyty złotymi frędzlami.

Na stronie głównej w kolorze srebra (w druku popiel), na środkowej części umieszczony jest herb Powiatu Miechowskiego, ustanowiony mocą uchwały Rady Powiatu w Miechowie w dniu 15 listopada 1999r. Nad nim i pod nim napis o treści: "Powiat Miechowski" wyszyty czerwoną nicią (krój czcionki: klasyk).

Na stronie odwrotnej na czerwonym tle, w części centralnej znajduje się siedem stylizowanych kłosów zboża, haftowanych złotą nicią. Symbolizują one wszystkie gminy powiatu i wskazują na ich tradycyjny rolniczy charakter. U podstawy spięte są srebrną wstęgą z czerwonym napisem "Ziemia Miechowska" (krój czcionki: klasyk).

Głowica w kształcie wizerunku Orła Białego zrywającego się do lotu, z obeliksu w Rynku poświęconego walkom niepodległościowym na Ziemi Miechowskiej w czasie zaborów i I wojny światowej. Na cokole głowicy data fundowania sztandaru 2005r. Głowica wykonana z białego metalu. Pod głowicą kokarda w barwach flagi Powiatu Miechowskiego i Województwa Małopolskiego. Natomiast szarfa w barwach bławatu (srebra, i czerwieni), zakończona złotymi frędzlami.

Drzewce: dębowe, okucia z białego metalu.

Autorem projektu sztandaru i głowicy jest Włodzimierz Barczyński, regionalista i wiceprezes "Miechowskiego Towarzystwa 1163 Roku"

Logo powiatu miechowskiego

Logo

Logo Powiatu Miechowskiego zostało wyłonione w październiku 2016r. w drodze konkursu otwartego. Jego autorem jest  Jarosław Łukasik z Lublina, zawodowy grafik. Logo składa się z dwóch elementów: sygnetu (rysunku) i logotypu (napisu). Logo, wg koncepcji Autora „jest miniaturką krajobrazu powiatu z atrakcjami turystycznymi i ciekawymi miejscami, przedstawionym w uproszczony sposób w minimalistycznym stylu”. Powiat miechowski łączy w sobie tradycje rolnicze, akcenty walk narodowowyzwoleńczych i liczne zabytki, co zostało uwidocznione w symbolicznej formie przy pomocy ciągłej konturowej linii. Rysunek logo jest dopełniony napisem: Powiat Miechowski. Wybrany projekt łączy się z herbem powiatu poprzez nawiązanie do kształtu tarczy i jej kolorystyki (czerwień, czerń i złoto). Logo będzie wykorzystywane do celów promocyjnych powiatu.