Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Komisje Rady 2018 - 2023


Komisja Rewizyjna

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

Komisje stałe


Komisja Budżetu i Mienia Powiatu

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu


Plan pracy Komisji

 • Komisja Rewizyjna
   
 • Skarg, Wniosków i Petycji
   
 • Budżetu i Mienia Powiatu
   
 • Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy
   
 • Zdrowia i Pomocy Społecznej
   
 • Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu