Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Stypendia i programy

 

Wyrównać szanse - otwarta droga w przyszłość
 

POWIAT MIECHOWSKI ZOSTAŁ ZAKWALIFIKOWANY PRZEZ MAŁOPOLSKIE KURATORIUM OŚWIATY

do realizacji programu

"WYRÓWNAĆ SZANSE OTWARTA DROGA W PRZYSZŁOŚĆ"

w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY w 2007r. - "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych",

Program jest realizowany w okresie od czerwca do grudnia - w szkołach i placówkach prowadzonyvch przez Powiat Miechowski i objętych nim zostanie 905 uczniów:

 • w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie - 240 uczniów
 • w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie - 320 uczniów
 • w Zespole Szkół w Ksiązu Wielkim - 150 uczniów
 • w Liceum Ogólnokształcącym w Miechowie - 170 uczniów
 • w Bursie Szkolnej - 25 uczniów

W ramach programu są podejmowane następujące działania:

 • Dodatkowe zajęcia rozwijające wiedze i umiejętności,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia,
 • Zajęcia o charakterze psychologiczno-pedagogicznym wspierające rozwój ucznia,
 • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • Zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
 • Zajęcia kształtujące postawy przedsiębiorczości oraz podejmowania aktywności edukacyjnej i zawodowej.

Wartość programu wynosi 173.001zł - w tym:

 • 119.541zł - z rezerwy celowej budżetu państwa (środki pozyskane przez Powiat Miechowski)
 • 53.460zł - środki własne (39.260zł - środki finansowe i 14.200zł - to wartość aportu rzeczowego i osobowego tj. nieodpłatnej pracy nauczycieli uczestniczacych w programie)

Szczegółowe informacje na temat w/w programu można uzyskać w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz w szkołach.


Fotograficzny skrót z realizacji programu

Zajęcia z informatyki - ZS nr 1 w Miechowie

Zajęcia z informatyki - ZS nr 1 w Miechowie

Zajęcia taneczne - ZS nr 1 w Miechowie

Zajęcia taneczne - ZS nr 1 w Miechowie

Wycieczka do Krakowa - młodzież z ZS nr 1 w Miechowie

Wycieczka do Krakowa - młodzież z ZS nr 1 w Miechowie

Zajęcia sportowe - ZS w Książu Wielkim

Zajęcia sportowe - ZS w Książu Wielkim

Zajęcia z biologii - ZS w Książu Wielkim

Zajęcia z biologii - ZS w Książu Wielkim

Kurs pierwszej pomocy - Liceum Ogólnokształcące w Miechowie

Kurs pierwszej pomocy - Liceum Ogólnokształcące w Miechowie

Wspinaczka w hali - uczestniczy młodzież miechowskiego LO

Wspinaczka w hali - uczestniczy młodzież miechowskiego LO

Uczniowie miechowskiego LO na skałkach

Uczniowie miechowskiego LO na skałkach

Na skałkach - zajęcia zorganizowane dla młodzieży miechowskiego LO

Na skałkach - zajęcia zorganizowane dla młodzieży miechowskiego LO

 

Ratujmy kasztanowce - precz ze szrotówkiem kasztanowco - wiczakiem

W ostatnich latach obserwujemy zjawisko narastającego, przedwczesnego usychania liści kasztanowca, oraz pojawiania się na nich jasnobeżowych i rdzawych plam. Przyczyną tego jest Szrotówek Kasztanowcowiaczek - drobny motyl rozprzestrzeniający się drogą powietrzną, zasiedlający kasztanowce, którego larwy niszczą liście drzew co prowadzi do skrócenia przyrostów pędów i zmniejszenie lub całkowity brak owocowania. Przyspieszone opadanie liści może doprowadzić po kilku latach do obumierania drzew. Występują trzy metody zwalczania Szrotówka: chemiczna, biologiczna i najważniejsza - mechaniczna, która jest dość skuteczną, a jednocześnie prostą metodą walki z tym szkodnikiem poprzez m.in. grabienie i niszczenie opadłych liści. Takie działanie przyczyni się do ratowania przed zaginięciem tego pięknego drzewa wpisanego w krajobraz naszego regionu, które jest symbolem matur i ozdobą jesieni.

Liść kasztanowca i wyraźnie widoczne na nim objawy żerowania gąsienic szrotówka

Liść kasztanowca i wyraźnie widoczne na nim objawy żerowania gąsienic szrotówka

Postać dorosła szrotówka

Postać dorosła szrotówka

Program edukacyjny pt. ”Ratujmy kasztanowce - precz ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem” realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Miechowie przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Cele:

 1. Zwiekszenie poczucia odpowiedzialności za zagrożone szrotówkiem kasztanowce.
 2. Pogłębianie wiedzy o lokolnaych problemach ekologicznych.
 3. Walka z inwazją groźnego szkodnika – szrotówka kasztanowcowiaczka.
 4. Pomoc drzewom kasztanowca w ich przetrwaniu – propagowanie ochrony.
 5. Wrost aktywności proekologicznej w trosce o zagrożone drzewa – kasztanowce.
 6. Wzrost świadomości zagrożeń ekologicznych.Włączenie się do ogółnopolskiej akcji – Ratujmy kasztanowce.

W programie biorą udział:

 • Uczniowie szkół, dla których Powiat Miechowski jest organem prowadzącym,
 • Społeczność lokalna,
 • Zainteresowani akcją ratowania kasztanowców prowadzoną przez Fundację Nasza Ziemia.

Uczniowie w ramach programu realizują następujące rodzaje zadań:

 1. Akcja informacyjna na temat konieczności ochrony kasztanowców na terenie naszego powiatu (sporządzenie mapki występowania kasztanowców na terenie powiatu miechowskiego).
 2. Wystawa dokumentacji fotograficznej i plastycznej występujących na naszym terenie kasztanowców.
 3. Szeroka promacja działań proekologicznych – ochrona kasztanowców (Internet, prasa lokalna, gazetki szkolne).
 4. Podjecie długofalowej współpracy w zakresie ochrony kasztanowców z Fundacją Nasza ziemia.
 5. Wykonywanie konkretnych prac związanych z ochrona kasztanowców przed Szrotówkiem Kasztanowiczkiem (usuwanie lisci w obrebie pni kasztanowców).