Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Wpis nr 3

W kolejnych trzech gminach naszego Powiatu (Charsznicy, Gołczy i Racławicach) odbyłem spotkania z wójtami poświęcone planom budowy, modernizacji i remontów leżących tam dróg powiatowych. Po następnych, podobnych wizytach w Kozłowie, Książu Wielkim i Słaboszowie sporządzimy w Starostwie listę drogowych priorytetów. Czas nagli gdyż wkrótce rozpoczną się nabory do tzw. Programu Morawieckiego, w którym możemy na te inwestycje otrzymać nawet 80 proc. dofinansowania. Pozostałe 20 proc., czyli wkład własny, wyłożą w połowie zainteresowane gminy, a w połowie Powiat.

Na najbliższy wtorek zwołałem naradę z dyrektorami naszych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Przewiduję dwa główne tematy: zapewnienie miejsc w klasach pierwszych dla dwóch roczników absolwentów oraz sprawy organizacyjne związane z organizacją nowego roku szkolnego. W nadchodzącym tygodniu planuję także spotkanie ze Starostą w Olkuszu. Chcę zobaczyć jak funkcjonuje w miejscowym wydziale komunikacji system wydawania bloczków rezerwujących miejsce w kolejce oraz system umożliwiający uiszczanie urzędowych opłat kartą. Jeśli to się sprawdziło, to nie widzę przeszkód, aby takie ułatwienie dla mieszkańców wprowadzić również w Miechowie.

Jacek Kobyłka