Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Zarządzanie kryzysowe

K O M U N I K A T Y

NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ   Pomoc dla bezdomnych
Ostrzeżenia meteorologiczne   Informacje o zanieczyszczeniu powietrza
Detektor burzy   Zasady postępowania w czasie burzy i silnych wiatrów
Mapy burzowo-opadowe   Czad i ogień – obudź czujność
"Stop Pożarom Traw"   Legionellozowe zapalenie płuc

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

całodobowy tel. kontaktowy  41 3821120, 664713291
 

Dane kontaktowe utrzymania dróg w powiecie miechowskim

 • ZDP w Miechowie – 41 3811201 (dyżur całodobowy w okresie zimowym)
 • Kierownik Drogowej Służby Liniowej – Krzysztof Szarek – kom. 604980102
 • Z-ca Kier. Drogowej Służby Liniowej – Regina Słuszniak – kom. 692732823
   

TELEFONY ALARMOWE

Nr telefonu Alarmowa Służba Ratownicza Uwagi
999 Pogotowie Ratunkowe do ratownictwa medycznego
998 Straż Pożarna do ratownictwa p. pożarowego i ogólnego
997 Policja do spraw porządku publicznego
112 Wszystkie służby ratownicze

dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy; jest to ogólnoeuropejski numer alarmowy

UWAGA:

Aby wezwać pomoc medyczną w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne.

Aby wezwać pomoc mędyczną województwa małopolskiego przebywając aktualnie na terenie innego województwa należy wybrać nr 12 254 08 00

Pomoc dla bezdomnych:

987 - całodobowy telefon informacyjny dla bezdobmnych 

41 3830078, 509795467 - Schronisko św. Brata Alberta w Miechowie, ul. M. Konopnickiej 11

Dane kontaktowe instytucji na wypadek zagrożeń i zdarzeń:

Komenda Powiatowa Policji w Miechowie

 • tel. 41 3822200, 997

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

 • tel. 41 3824110 lub 41 3824111, 998

Szpitalny Oddział Ratunkowy szpitala Św. Anny w Miechowie - Izba Przyjęć

 • tel. 41 3820259, 999

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miechowie

 • tel. 41 3831366

Rejon Energetyczny Busko-Zdrój - Posterunek Miechów

 • tel. 41 3823133, 41 3823100 lub 991

Nadleśnictwo Miechów

 • tel. 41 3825000

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie

 • tel. 41 3834084


Punkt Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


Do Punktu Interwencji Kryzysowej można zwrócić się o pomoc w zakresie porad specjalistycznych: prawnych, psychologicznych, pedagogicznych i innych z zakresu pomocy rodzinie.


Terapia Rodzin

 • wtorek 1600-1930
 • piątek 1700-2000

Telefon zaufania

 • 41 3834100 - czynny w czasie pełnienia dyżurów przez specjalistów:

Prawnik

 • wtorek 1515-1815
 • piątek 1515-1815

Psycholog

 • wtorek 1400-1600
 • całodobowo - 518764440