Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

 

 • Naczelnik: Małgorzata Pasek

parter, pok. 5

tel. 41 3821136
fax: 41 3821118
e-mail: geodezja@powiat.miechow.pl

Prowadzone sprawy

Ewidencja Gruntów i Budynków
 • Barbara Dudek - gm. Gołcza
 • Ewa Bańkosz - gm. Kozłów, gm. Racławice

parter, pok. 2

tel. 41 3821146
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

 • Marek Mol - miasto Miechów, Słaboszów
 • Aleksandra Barczyk - gm. Miechów, gm. Charsznica
 • Anna Dąbrowska - gm. Książ Wielki, gm. Gołcza

parter, pok. 3

tel. 41 3821135
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl
 

Gospodarka Gruntów

 • Dominika Błaut    

I piętro, pok. 17

tel. 41 3821128
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

 • Krzysztof Czapliński

I piętro, pok. 17

tel. 41 3821144
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 • Krzysztof Szwaja

gm. Charsznica, Miechów, Racławice, Słaboszów

e-mail: kszwaja@miechow.pl

 •  

gm. Gołcza, Książ Wielki, miasto Miechów

parter, pok. 6

tel. 41 3821127
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

 • Jarosław Adamski

gm. Kozłów

parter, pok. 6

tel. 41 3821127
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych

 • Krzysztof Warchoł
 • Janusz Kwit    

parter, pok. 6

tel. 41 3821126
e-mail: zudp@powiat.miechow.pl

Informatyk

 • Ireneusz Patyk

parter, pok. 4

tel. 41 3821117, 41 3821145
e-mail: ireneusz.patyk@miechow.pl