Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Wpis nr 2

Zgodnie z zapowiedzią wizytowałem drogi powiatowe (najpierw w Gminie Miechów). Te, które wymagają pilnych remontów. W najbliższym czasie odwiedzę pozostałe gminy Powiatu by razem z ich gospodarzami dokonać podobnych przeglądów, a następnie wspólnie ustalić listę zadań priorytetowych oraz poszukać możliwych dofinansowań z funduszy zewnętrznych. Nasz budżet jest bowiem nie tylko ograniczony ale i dodatkowo ciążą na nim przejęte, wielomilionowe zadłużenia, które już musieliśmy zacząć spłacać jak w przypadku nienależnie pobranej subwencji oświatowej przez SOSW w Zagorzycach.

Równolegle trwają ruchy kadrowe. Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia konkursu na dyrektora Szpitala Powiatowego gdyż obecnemu kończy się kadencja. Ponadto mianowałem Beatę Kwiecińską na stanowisko p.o. naczelnika wydziału oświaty Starostwa. W oświacie jest szczególnie wiele do zrobienia, ponieważ w tym roku o przyjęcie do naszych szkół będą się starać aż dwa roczniki młodzieży - ostatni absolwenci gimnazjów i pierwsi absolwenci ośmioklasowych szkół podstawowych.

Planuję zorganizować na ten temat kilka roboczych spotkań z dyrektorami naszych szkół aby mieć pewność, że zrobiliśmy wszystko dla stworzenia odpowiednich warunków nauki dla wszystkich chętnych. A z rzeczy bardziej przyziemnych, chociaż także ważnych, to poleciłem rozpoznanie i wdrożenie przyjaznego klientom systemu uiszczania opłat w wydziale komunikacji. Mam nadzieję, że wkrótce osoby rejestrujące samochód już nie będą musiały biegać do kasy tylko wszystko załatwią na miejscu posługując się kartą.

Jacek Kobyłka