godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl

Pomniki przyrody | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Pomniki przyrody

Gmina Kozłów

Źródło - pomnik przyrody utworzony 1987.10.02r.

Położenie: Rogów - ok. 8 km od Książa Wielkiego w kierunku Kozłowa i 2 km na S od szosy Książ Wielki - Kozłów.
Opis obiektu: Źródło podzboczowe, szczelinowe. Spod zbocza wypływa gwałtownie woda na odcinku kilkunastu metrów. Źródło ma charakter wylewu. Woda źródlana tworzy rozlewisko z małą wysepką pośrodku, z którego woda odpływa do Nidzicy żwirowym korytarzem szerokości ok. 1,2m.
Właściciel: RSP w Rzędowicach i Wspólna Wsi Rogów.

Gmina Książ Wielki

Dąb szypułkowy - pomnik przyrody utworzony 1993.08.12r.

Położenie: Książ Wielki - na terenie Nadleśnictwa Miechów, obręb Książ Wielki, oddział 64b, w starodrzewiu przylegającym od E do parku pałacowego w Książu Wielkim.
Opis obiektu: Dąb szypułkowy; wysokość 27m; pierśnica 1,21m.
Zarządca: PGLP LP
Właściciel: Skarb Państwa.

Lipa drobnolistna - pomnik przyrody utworzony 1963.08.12r.

Położenie: Książ Wielki - przy kościele parafialnym.
Opis obiektu: Lipa drobnolistna; wysokość ok. 20m; pierśnica 2,20m; wiek ok. 400 lat.
Właściciel: Parafia Rzymsko-katolicka w Książu Wielkim.

Grupa drzew - pomnik przyrody utworzony 1966.07.19r.

Położenie: Mianocice- na terenie parku podworskiego otaczającego zabytkowy pałac; ok. 2km na SW od Książa Wielkiego.
Opis obiektu: Lipa drobnolistna; wysokość 30m; pierśnica 2,00m
Topola biała; wysokość 30m; pierśnica 2,00m
Klon zwyczajny; wysokość 30m; pierśnica 1,30m
Buk zwyczajny; wysokość 30m; pierśnica 1,00m
Wiąz szypułkowy; wysokość 25m; pierśnica 1,50m
Sosna sp.; wysokość 30m, pierśnica 1,20m.
Zarządca: Dom Opieki Społecznej dla Dorosłych w Mianocicach
Właściciel: Skarb Państwa.

Lipa drobnolistna - pomnik przyrody utworzony 1993.08.12r.

Położenie: Zaryszyn - drzewo rośnie na końcu ok. 300m alei wiodącej do parku podworskiego
Opis obiektu: Lipa drobnolistna; wysokość 19m; pierśnica 1,73m; rzut korony: 25x26m
Właściciel: Marianna Sęk, zam. Zaryszyn.

Gmina Miechów

Źródło - pomnik przyrody utworzony 1987.10.02r.

Położenie: Biskupice - na terasie zalewowej Szreniawy, obok drogi z Biskupic do Jaksic, po północnej stronie rzeki tworząc lewy dopływ Szreniawy.
Opis obiektu: Źródło podzboczowe, spływowo-podłpywowe, szczelinowe. Znajduje się w strefie kontaktu terasy zalewowej Szreniawy ze stromo nachylonym zboczem. Na dł. ok. 10m, wzdłuż skalnej szczeliny, następuje intensywny wypływ wody o charakterze wylewu.
Właściciel: Teresa Gurbiel zam. Biskupice 39.

Źródło - pomnik przyrody utworzony 1987.10.02r.

Położenie: Biskupice - tuż przy drodze z Jaksic do części Biskupic, na prawym brzegu Szreniawy, w osiedlu Piekło.
Opis obiektu: Źródło terasowe, podpływowe. Formą wypływu jest znacznych rozmiarów misa, położona na terasie zalewowej Szreniawy, u podnóża połogiego zbocza marglowego. Woda podpływa przez warstwę osadów aluwialnych, powodując pulsowanie.
Właściciel: Katarzyna Grządziel
Spadkobiercy: Nowak, Kowalski, zam. Biskupice 52.

Źródło "spod jabłonki" - pomnik przyrody utworzony 1987.10.02r.

Położenie: Biskupice - na prawym brzegu Szreniawy w skarpie drogi z Biskupic do Jaksic.
Opis obiektu: Źródło podzboczowe, spływowo-podpływowe, szczelinowe. Woda wypływa na odcinku kilkunastu metrów ze szczelin spod marglowego zbocza, tworząc strugę szerokości ok. 3m. W obrębie piaszczystego dna strugi widoczne jest niezbyt silne pulsowanie wody.
Właściciel: Elżbieta Gas, zam. Biskupice 11.

Źródło "spod młyna" - pomnik przyrody utworzony 1987.10.02r.

Położenie: Kamieńczyce - przy drodze z Miechowa do przystanku kolejowego w Kamieńczycach, obok starego młyna.
Opis obiektu: Źródło podzboczowe, spływowo-podpływowe, szczelinowe. Część starego młyna (ponad 100-letniego) stoi na źródle. Wody źródlane tworzą od razu szeroką, ok. 3m strugę, wciętą na ok. 1,5m terasę Szreniawy.
Współwłasność: J. Krawiec, zam. Siedliska 23; M. i J. Krawiec, zam. Kamieńczyce 11.

Dąb szypułkowy - pomnik przyrody utworzony 1993.08.12r.

Położenie: Miechów - naprzeciw wejścia do parku miejskiego od strony ul. Racławickiej.
Opis obiektu: Wysokość ok. 20m; pierśnica 1,19m.
Właściciel: Skarb Państwa
Zarządca: UGiM Miechów
Władający: Starostwo Powiatowe w Miechowie.

Jesion wyniosły - pomnik przyrody utworzony 1993.08.12r.

Położenie: Miechów - Położenie: Miechów - naprzeciw wejścia do parku miejskiego od strony ul. Konopnickiej.
Opis obiektu: Wysokość ok. 23m; pierśnica 1,38m
Właściciel: Skarb Państwa
Zarządca: Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w Kielcach.

Jesiony wyniosłe (5 szt.) - pomnik przyrody utworzony 1993.08.12r.

Położenie: Miechów - nad stawem i wypływającą z niego rzeczką w parku miejskim.
Opis obiektu: 5 szt. jesionów o pierśnicach (1,30; 1,29; 1,28; 1,23; 1,08m); wysokość: 20-28m
Właściciel: Skarb Państwa.
Zarządca: UGiM Miechów.

Dąb szypułkowy - pomnik przyrody utworzony 1971.05.05r.

Położenie: Nasiechowice - na skraju lasu, przy pomniku ofiar hitlerowskich, na pd. skraju drogi Miechów-Nasiechowice; Nadl. Miechów, leśnictwo Sosnówka, poddział 3d.
Opis obiektu: Wysokość ok. 20m; pierśnica 1,20m; wiek ok. 300 lat
Właściciel: Skarb Państwa
Zarządca: Nadleśnictwo Miechów

2 Dęby - pomnik przyrody utworzony 1986.12.27r.

Położenie: Pojałowice - na skraju lasu po obu stronach drogi polnej wchodzącej w las; Nadl. Miechów, leśnictwo Sosnówka, poddział 5d, 6a.
Opis obiektu: Wysokość ok. 12m; pierśnica 1,40m; wysokość ok. 15m; pierśnica 1,20m (jeden z dębów uschnięty).
Właściciel: Skarb Państwa
Zarządca: Nadl. Miechów.

2 Kasztanowce, lipa, klon - pomnik przyrody utworzony 1993.08.12r.

Położenie: Poradów - drzewa rosną w otoczeniu nieistniejącego już dworku - Poradów 33a.
Opis obiektu: Kasztanowiec I: wysokość: 22m; pierśnica 1,02m; Kasztanowiec II: wysokość: 18m; pierśnica 0,68; Lipa szerokolistna: wysokość: 21m; pierśnica 1,40m; klon jawor: wysokość 20m; pierśnica 1,00m.
Właściciel: Państwo Małgorzata i Piotr Flisowie.

Źródło - pomnik przyrody utworzony 1987.10.02r.

Położenie: Przesławice - na polach uprawnych tuż przy torach kolejowych linii Warszawa-Kraków (po wschodniej stronie torów).
Opis obiektu: Źródło podzboczowe, podpływowe, szczelinowe. W zboczu doliny utworzona jest nisza cofnięta przez erozję wsteczną, której ścianki o wysokości ok. 3,5m obramowują zagłębienia wypełnione wodą. Widoczne są trzy wypływy. Z rozlewiska, strugą szeroką na ok. 1m spływa woda wzdłuż nasypu kolejowego do koryta Szreniawy.
Właściciel: Stanisław Idzik, zam. Przesławice.

Źródło - pomnik przyrody utworzony 1987.10.02r.

Położenie: Sławice Szlacheckie - w dolinie rzeki Piotrkówki.
Opis obiektu: Źródła terasowe, podpływowe. Woda wypływa w obrębie misy o średnicy ok. 25m, wgłębionej w terasę Piotrkówki. Misa jest całkowicie zarośnięta.
Właściciel: L. Ganciarz, S. Nawrot, zam. Sławice 34

Gmina Racławice

Klon - pomnik przyrody utworzony 1967.04.26r.

Położenie: Janowiczki - na terenie parku podworskiego, ok. 2km na S od Racławic w kierunku Radziemic.
Opis obiektu: Klon zwyczajny; wysokość 27m; pierśnica 1,02m; wiek ok. 200 lat.
Właściciel: Skarb Państwa.

Lipa - pomnik przyrody utworzony 1949.06.13r.

Położenie: Janowiczki - na terenie parku podworskiego, ok. 2km na S od Racławic w kierunku Radziemic.
Opis obiektu: Lipa drobnolistna; wysokość 22m; pierśnica 2,00m; wiek ok. 300 lat.
Właściciel: Skarb Państwa.

Lipa - pomnik przyrody utworzony 1967.04.26r.

Położenie: Janowiczki - na terenie parku podworskiego, ok. 2km na S od Racławic w kierunku Radziemic.
Opis obiektu: Lipa drobnolistna; wysokość 22m; pierśnica 0,90m, wiek ok. 150 lat.
Właściciel: Skarb Państwa.

Źródło - pomnik przyrody utworzony 1987.10.02r.

Położenie: Klonów - u podnóża skarpy nad doliną Ścieklca, ok. 100m na S od szosy Skalbmierz-Miechów.
Opis obiektu: Źródło podzboczowe, szczelinowe. Nisz źródłowa jest silnie wgłębiona w zbocze doliny. Woda wartko odpływa płytkim, żwirowym korytem, szer. do 1,5m. Koryto wcięte jest na głębokość kilkunastu cm w podmokłą terasę zalewową.
Właściciel: Edward Rakoczy, zam. Konów.

Źródło - pomnik przyrody utworzony 1987.10.02r.

Położenie: Racławice - ok. 500m na S od skrzyżowania w centrum wsi w kierunku Radziemic, za zabudowaniami pana Mariana Zycha.
Opis obiektu: Źródło podzboczowe, szczelinowe. Nisza źródłowa jest wcięta w zbocze doliny. Strome ścianki o wysokości ok. 4m obramowują niedużą misę, gromadzącą wodę wypływającą ze szczeliny skalnej.
Właściciel: Marian Zych, zam. Racławice 57.

Gmina Słaboszów

Źródło - pomnik przyrody utworzony 1987.10.02r.

Położenie: Maciejów - ok. 1km na N od szosy Działoszyce-Miechów drogą w kierunku Młoszowa. Obok resztek urządzeń i budynku dawnego młyna wodnego.
Opis obiektu: Źródło podzboczowe, szczelinowe. Spod zbocza wypływa gwałtownie woda na odcinku kilkunastu metrów. Źródło ma charakter wylewu. Woda źródlana tworzy rozlewisko z małą wysepką pośrodku, z którego woda odpływa do Nidzicy żwirowym korytarzem szerokości ok. 1,2m.
Właściciel: Skarb Państwa.

Źródło - pomnik przyrody utworzony 1987.10.02r.

Położenie: Słaboszów - tuż przy szosie Działoszyce-Miechów, przy pierwszych zabudowaniach Słaboszowa od strony Buszkowa. Po drugiej stronie drogi znajduje się urwisko lessowe.
Opis obiektu: Źródło podzboczowe, szczelinowe. Woda wypływa w kilku punktach poniżej dość stromej skarpy pod drogą.
Właściciel: Otylia Pelka, zam. Słaboszów 1.

Źródło - pomnik przyrody utworzony 1987.10.02r.

Położenie: Słupów - ok. 2km na S od Buszkowa (od szosy Działoszyce-Miechów), w centralnej części wsi.
Opis obiektu: Źródło podpływowe, szczelinowe, dolinne, podzboczowe. Na prawym brzegu cieku znajduje się szereg pulsujących wypływów.
Właściciel: Skarb Państwa.

do góry