godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Starostwo/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Starostwo Powiatowe w Miechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.miechow.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 413821113
Fax: +48 413821118
E-mail: powiat@miechow.pl
Adres korespondencyjny: ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów

Data publikacji strony internetowej: 2007-08-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-18

Strona internetowa www.miechow.pl jest w większości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niezgodności jakie się pojawiają to:
Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego - zostały opublikowane przed 2019-04-26.
Wszystkie nowe zdjęcia, publikowane po powyższej dacie na naszej stronie posiadają opis alternatywny.
Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w dostępie do publikowanej treści na naszej steonie prosimy o kontakt i wskazanie dokładnie, o które z nich chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Ułatwienia na stronie www.miechow.pl

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
mapa strony
focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2019-10-02

Deklarację sporządzono na podstawie testu przeprowadzonego automatycznym narzędziem sprawdzającym dostępność stron internetowych.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-01-21

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoby do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej: Ireneusz Patyk, Łukasz Pierzchała, Krzysztof Capiga
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl
Telefon: 413821117, 413821125, 413821119 - (dotyczy tylko dostępności cyfrowej)

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziby Starostwa Powiatowego w Miechowie:

  • Budynek przy ul. Racławickiej 12

Do budynku można bezpośrednio dojechać, przed wejściem znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest wyposażone w rampę dla wózków.
Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz tablica z wykazem poszczególnych Wydziałów. W budynku nie ma windy. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

  • Budynek przy ul. Sienkiewicza 27

Do budynku można bezpośrednio dojechać, przed wejściem znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie chodnika.
W budynku nie ma windy. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

  • Budynek przy ul. Racławickiej 20

Do budynku można bezpośrednio dojechać. Pomieszczenia zlokalizowane są na II p. W budynku nie ma windy. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

do góry