godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/ Informacje turystyczne/Rejestr zabytków powiatu miechowskiego

Rejestr zabytków powiatu miechowskiego | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Rejestr zabytków powiatu miechowskiego

Wykaz zabytków znajdujących się na terenie powiatu miechowskiego wpisanych do rejestru

Charsznica

Uniejów

 • kościół par. p.w. św. Wita, otoczenie, drzewostan, A-320 z 30.11.1971, A-978 03.07.1978 (Kielce).

GOŁCZA

Czaple Małe

 • zespół dworski: dwór, park, figura M. Boskiej, A-613 z 17.10.1989.

Czaple Wielkie

 • kościół par. p.w. św. Bartłomieja z najbliższym otoczeniem, A-280 z 28.08.1961
 • zespół dworski: dwór, park, A-653 z 17.05.1993.

Gołcza

 • dzwonnica w granicach d. cmentarza kościelnego (kościół objęty tą decyzją przeniesiony do Przesławic, gm. Miechów), st. rej. nr 642 dec. L.Kl.V-WK-114/9/58 z 14.11. 1958.

Mostek

 • kościół parafialny p.w. MB Częstochowskiej i św. Izydora, A-475 z 02.05.1983.

Przybysławice

 • zespół dworski, nr. rej.: A-715 z 26.09.1996, dwór, park.

Szreniawa

 • kościół p.w. Narodzenia NMP z otoczeniem z drzewostanem oraz ogrodzeniem, A-700 z 16.09.1995 zespół zabytków malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego w kościele parafialnym - st. rej. nr 749 z 07.04.1964.
 • plebania, A-273 z 23.01.1957 = st. rej. nr 483.

Ulina Wielka

 • kościół parafialny p.w. św. Katarzyny, dzwonnica, starodrzew, otoczenie, A-276 z 28.12.1961 = st. rej. nr 732.

Wysocice

 • kościół parafialny p.w. św. Mikołaja, otoczenie, starodrzew, A-261 z 31.12.1960= st. rej. nr 705.

Książ Wielki

Antolka

 • karczma, A-994 z 22.03.1980 (Kielce).

Książ Mały

 • kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP i dzwonnica, A-968 z 17.08.1977 (Kielce).

Książ Wielki

 • zespół kościoła i d. klasztoru Augustianów: kościół p.w. św. Ducha z cmentarzem i ogrodzeniem oraz budynek poklasztorny, A-110 z 08.02.1969 (Kraków) i A-971 z 21.03.1978 (Kielce).
 • zespół pałacowy: pałac, dwa pawilony, założenie ogrodowe z murami i parkiem wraz z okolicznym krajobrazem, A-385 z 24.01.1957 (= st. rej. nr 482) i A-979 z 03.07.1978 (Kielce).

Mianocice

 • pałac i park, A-974 z 21.03.19787 (Kielce) dwór - st. rej. nr 218 z 27.10.1947.
 • park dworski - st. rej. nr 219 z 27.10.1947.

Miechów

Miechów

 • zespół kościoła i klasztoru bożogrobców, A-333 z 06.12.1971, A-969 z 21.03.1978 (Kielce).
 • dworek drewniany, ul. Racławicka 26, A-980 z 03.07.1978 (Kielce), st. rej. nr 485 z 24.12.1955].

Miechów-Siedliska

 • kościół fil. p.w. św. Krzyża, cmentarz przykościelny, starodrzew, ogrodzenie, bramka, A-259 z 12.05.1971, A-970 z 21.03.1978 (Kielce), st. rej. nr 477 z 05.04.1935

Przesławice

 • kościół p.w. NMP Matki Kościoła, A-1188 z 22.01.1996 (Kielce) , kościół parafialny w Gołczy, gm. Gołcza (przeniesiony do Przesławic w 1970 r.),
 • dzwonnica w granicach d. cmentarza kościelnego, st. rej. nr 642 z 14.11.1958

Zarogów

 • park, st. rej. nr 267 dec. L.K.S. 1-4-31/47 z 23.10.1948

Racławice

Dziemięrzyce

 • dwór, park, groby powstańców A-1003 z 21.07.1981 (Kielce)

Janowicki

 • kopiec Kościuszki, Dom Sławka A-1003 z 21.07.1981 (Kielce)

Racławice

 • kościół parafialny p.w. śś. Piotra i Pawła wraz z dzwonnicą i ogrodzeniem, A-290 z 12.08.1971, A-973 z 21.03.1978 (Kielce)
 • pole bitwy pod Racławicami - w ramach tego samego wpisu w Racławicach także: Kościół, park, dwór, pomnik z 1936 r.

Słaboszów

Słaboszów

 • zespół kościoła par. p.w. św. Mikołaja: kościół, cmentarz, dzwonnica, plebania, dom sióstr zakonnych, A-1057 z 29.11.1989 (Kielce)

Lista Społecznych Opiekunów Zabytków

Imię i nazwisko osoby fizycznej/nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Numer zaświadczenia

Stowarzyszenie - Muzeum Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie Polskie Zakłady Zbożowe „PZM-PZZ” Kozłów

Adres siedziby: Kozłów 19, 32-241 Kozłów
Numer telefonu: 124004807
Adres e-mail:
Strona www: www.mzzk.pl

1

 

 

do góry