godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl

Rezerwaty przyrody | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Rezerwaty przyrody

Gmina Książ Wielki

Rezerwat "Kwiatówka"

Leśny, o powierzchni 11,18ha, położony w kompleksie leśnym „Chrusty”. Utworzony w 1967r., w celu zachowania zespołu świetlistej dąbrowy ze swoistą, bogatą roślinnością zielną, w tym z licznymi gatunkami roślin ksero-termicznych. Występują tutaj m.in.: tojad dzióbaty, pełnik europejski, pluskwica europejska, lilia złotogłów, róża francuska, goździk okazały, listera jajowata, wawrzynek wilczełyko.

Rezerwat

Rezerwat "Lipny Dół"

Leśny, o powierzchni 20,64ha, położony w kompleksie leśnym „Chrusty”. Utworzony w 1960r., w celu zachowania wielogatunkowego lasu liściastego naturalnego pochodzenia z bogatą roślinnością zielną, z licznym udziałem gatunków kserotermicznych oraz chronionych. Drzewostan w wieku powyżej 100 lat tworzą przede wszystkim dąb szypułkowy i lipa drobnolistna.

Rezerwat Lipny Dół

Gmina Miechów

Rezerwat "Złota Góra"

Leśny, o powierzchni 4,16ha, położony w kompleksie leśnym „Las Jaksicki”. Utworzony już w 1922r., a następnie ponownie w 1955r., w celu zachowania stanowiska roślinności stepowej, porastającej na skraju lasu strome zbocze wzgórza kredowego. Obecnie roślinność chroniona stopniowo zanika.

Rezerwat Złota Góra

Gmina Kozłów

Rezerwat "Kępie na Wyżynie Miechowskiej"

Leśny, o powierzchni 45,52ha, położony w Kępiu. Utworzony w 1960r., dla zachowania lasu dębowo-grabowego naturalnego pochodzenia, ze znacznym udziałem buka. Drzewostan znajduje się w fazie starzenia, która objawia się zamieraniem starodrzewu i stopniowym „wkraczaniem” nowych pokoleń lasu. Stare, o wielkich rozmiarach drzewa oraz martwe, rozkładające się drewno jest ostoją dla wielu gatunków zwierząt. Rezerwat jest encyklopedią wiedzy o naturalnych procesach zachodzących w lesie.

Rezerwat Kępie na Wyżynie Miechowskiej

Rezerwat "Biała Góra"

Stepowy, o powierzchni 10,46ha, położony w Kępiu, na zboczu najwyższego wzniesienia Wyżyny Miechowskiej o wysokości 415m. n.p.m. Utworzony w 1955r. dla zachowania stanowiska roślinności stepowej oraz zespołów o charakterze przejściowym między stepowymi i leśnymi. Możemy tutaj spotkać m.in. wisienkę stepową, kosaćca bezlistnego, miłka wiosennego, buławnika wielkokwiatowego, listerę jajowatą, storczyka kukawkę i purpurowego, len złocisty.

Rezerwat Biała Góra

Gmina Racławice

Rezerwat "Opalonki"

Stepowy, o powierzchni 2,42ha, położony w miejscowości Klonów. Utworzony w 1955r. dla zachowania stanowiska roślinności stepowej. Znajdują się tutaj m.in. buławnik mieczolistny i wielkokwiatowy, ostrożeń pannoński, wisienka stepowa, dziewięćsił bezłodygowy, kruszczyk szerokolistny, gółka długoostrogowa, storczyk męski i kukawka, len złocisty i włochaty, podkolan biały i zielonawy.

Rezerwat Opalonki

Rezerwat "Wały"

Florystyczny, o powierzchni 5,82ha, położony w miejscowości Dosłońce. Utworzony w 1958r., w celu zachowania pierwotnej roślinności stepowej ze stanowiskiem dziewięćsiła popłocholistnego (jedno z czterech naturalnych stanowisk w Polsce) i innych rzadkich roślin, jak m.in. dziewięćsił bezłodygowy, dwulistnik muszy, buławnik mieczolistny i wielkokwiatowy, len złocisty i włochaty, pierwiosnek lekarski, pluskwica europejska, wisienka stepowa, centuria pospolita.

Rezerwat Wały

Rezerwat "Sterczów-Ścianka"

Stepowy, o powierzchni 6,30ha, położony w miejscowości Klonów. Utworzony w 1955r. dla zachowania stanowiska roślinności stepowej występującej na południowym zboczu leśnego jaru. Znajdują się tutaj m.in. obuwik pospolity, storczyk drobnokwiatowy, purpurowy, kukawka, buławnik mieczolistny i wielkokwiatowy, tojad mołdawski, zawilec wielkokwiatowy, pluskwica europejska, len włochaty i złocisty.

Rezerwat Sterczów-Ścianka

Rezerwat "Dąbie"

Stepowy, o powierzchni 2,11ha, położony w miejscowości Klonów. Utworzony w 1955r. dla zachowania roślinności stepowej występującej na stromym zboczu wzgórza kredowego. Znajdują się tutaj m.in. obuwik pospolity, dwulistnik muszy, gółka długoostrogowa, storczyk męski, drobnokwiatowy, kukawka, gnieźnik leśny, buławnik mieczolistny i wielkokwiatowy, lilia złotogłów, zawilec wielkokwiatowy, orlik pospolity, powojnik prosty, wisienka stepowa, pluskwica europejska, len włochaty i złocisty.

Rezerwat Dąbie

do góry