godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl

Rośliny | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Rośliny

Lista gatunków roślin podlegajacych ścisłej ochronie występujących w powiecie miechowskim.

PAPROTNIKI - PTERIDOPHYTA

paprotkowate - Polypodiaceae

paprotka zwyczajna - Polypodium vulgare

DWULIŚCIENNE - MAGNOLIOPSIDA

dzwonkowate - Campanulaceae

dzwonecznik wonny - Adenophora lilifolia

goryczkowate - Gentianaceae

centuria pospolita - Centaurium erythraea
goryczka krzyżowa - Gentiana cruciata

jaskrowate - Ranunculaceae

miłek wiosenny - Adonis vernalis
orlik pospolity - Aquilegia vulgaris
pełnik europejski - Trollius europaeus
pluskwica europejska - Cimicifuga europaea
powojnik prosty - Clematis recta
przylaszczka pospolita - Hepatica nobilis
tojad mołdawski - Aconitum moldavicum
zawilec wielkokwiatowy - Anemone sylvestris

kłokoczkowate - Staphyleaceae

kłokoczka południowa - Staphylea pinnata

lnowate - Linaceae

len włochaty - Linum hirsutum
len złocisty - Linum flavum

marzanowate - Rubiaceae

przytulia stepowa - Galium valdepilosum

różowate - Rosaceae

róża francuska - Rosa gallica
wiśnia karłowata - Cerasus fruticosa

trędownikowate - Scrophulariaceae

naparstnica zwyczajna - Digitalis grandiflora

wawrzynkowate - Thymelaeceae

wawrzynek wilczełyko - Daphne mezereum

wargowe - Lamiaceae

miodownik melisowaty - Melittis melissophyllum

zarazowate - Orobanchaceae

zaraza goryczelowata - Orobanche picridis
zaraza wielka - Orobanche elatior

złożone - Asteraceae

aster gawędka - Aster amellus
dziewięćsił popłocholistny - Carlina onopordifolia
dziewięćsił bezłodygowy - Carlina acaulis
ostrożeń pannoński - Cirsium pannonicum

JEDNOLIŚCIENNE - LILIOPSIDA

kosaćcowate - Iridaceae

kosaciec bezlistny - Iris aphylla
mieczyk dachówkowaty - Gladiolus imbricatus

liliowate - Liliaceae

lilia złotogłów - Lilium martagon
śniedek baldaszkowaty - Ornithogalum umbellatum

storczykowate - Orchidaceae

buławnik czerwony - Cephalantera rubra
buławnik wielkokwiatowy - Cephalanthera damasonium
buławnik mieczolistny - Cephalanthera longifolia
dwulistnik muszy - Ophrys insectifera
gnieźnik leśny - Neottia nidus-avis
kruszczyk szerokolistny - Epipactis helleborine
listera jajowata - Listera ovata
obuwik pospolity - Cypripedium Calceolus
podkolan biały - Platanthera bifolia
podkolan zielonawy - Platanthera chlorantha
storczyk drobnokwiatowy - Orchis ustulata
storczyk purpurowy - Orchis purpurea
storczyk blady - Orchis pallens
storczyk kukawka - Orchis militaris
storczyk męski - Orchis mascula
gółka długoostrogowa - Gymnadenia conopsea

Lista gatunków roślin podlegajacych częściowej ochronie występujących w powiecie miechowskim

DWULIŚCIENNE - MAGNOLIOPSIDA

araliowate - Araliaceae

bluszcz pospolity - Hedera helix

kokornakowate - Aristolochiaceae

kopytnik pospolity - Asarum europaeum

marzanowate - Rubiaceae

marzanka wonna - Galium odoratum

motylkowate - Fabaceae

wilżyna ciernista - Ononis spinosa

pierwiosnkowate - Primulaceae

pierwiosnek lekarski - Primula veris
pierwiosnekwyniosły - Primula elatior

przewiertniowate - Caprifoliaceae

kalina koralowa - Viburnum opulus

szakłakowate - Rhamnaceae

kruszyna pospolita - Frangula alnus

toinowate - Apocynaceae

barwinek pospolity - Vinca minor

liliowate - Liliaceae

konwalia majowa - Convallaria majalis

do góry