godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl

Zwierzęta | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Zwierzęta

Lista gatunków dziko występujących zwierząt podlegajacych ścisłej ochronie w powiecie miechowskim

GADY - Reptilia

żmijowate - Viperidae
żmija zygzakowata - Vipera berus

padalcowate - Anguidae
padalec - Anguis fragilis

połozowate - Colubridae
zaskroniec zwyczajny - Natrix natrix

PŁAZY - Amphibia

salamandrowate - Salamandridae
traszka zwyczajna - Triturus vulgaris

kumakowate - Bombinatoridae
kumak nizinny - Bombina bombina

grzebiuszkowate - Pelobatidae
grzebiuszka ziemna - Pelobates fuscus

rzekotkowate - Hylidae
rzekotka drzewna - Hyla arborea

ropuchowate - Bufonidae
ropucha szara - Bufo bufo
ropucha zielona - Bufo viridis
ropucha paskówka - Bufo calamita

żabowate - Ranidae
żaba dalmatyńska - Rana dalmatina
żaba moczarowa - Rana arvalis
żaba trawna - Rana temporaria
żaba śmieszka - Pelophylax ridibundus

PTAKI - Aves

czaplowate - Ardeidae
czapla biała - Egretta alba

bocianowate - Ciconiidae
bocian czarny - Ciconia nigra

dudkowate - Upupidae
dudek - Upupa epops

zimorodkowate - Alcedinidae
zimorodek - Alcedo atthis

jastrzębiowate - Accipitridae
błotniak stawowy - Circus aeruginosus

sokołowate - Falconidae
pustułka - Falco tinnunculus

kurowate - Phasianidae
przepiórka - Coturnix coturnix

siewkowate - Charadriidae
czajka - Vanellus vanellus

kukułkowe - Cuculiformes
kukułka - Cuculus canorus

dzięciołowate - Picidae
dzięcioł średni - Dendrocopos medius
dzięcioł czarny - Dryocopus martius

płomykówki - Tytonidae
płomykówka - Tyto alba

puszczykowate - Strigidae
puszczyk uralski - Strix uralensis
puszczyk - Strix aluc
sowa uszata - Asio otus

gołębiowate - Columbidae
sierpówka - Streptopelia decaocto
turkawka - Streptopelia turtur

jerzykowate - Apodidae
jerzyk - Apus apus

dzierzbowate - Laniidae
dzierzba gąsiorek - Lanius collurio

SSAKI - Mammalia

łasicowate - Mustelidae
gronostaj - Mustela erminea
łasica - Mustela nivalis
norka europejska - Mustela lutreola
tchórz stepowy - Mustela eversmanii

wiewiórkowate - Sciuridae
wiewiórka pospolita - Sciurus vulgaris

jeżowate - Erinaceidae
jeżeuropejski - Erinaceus europaeus

popielicowate - Gliridae
popielica - Glis glis

Lista gatunków dziko występujących zwierząt podlegajacych częściowej ochronie w powiecie miechowskim

SLIMAKI - GASTROPODA

slimakowate - Helicidae
slimak winniczek - Helix pomatia

OWADY - INSECTA

porobnicowate - Anthophoridae
trzmiel ziemny - Bombus terrestris

mrówkowate - Formicidae
mrówka rudnica - Formica rufa

PTAKI - AVES

krukowate - Conridae
gawron - Corvus frugilegus
sroka - Pica pica

SSAKI - MAMMALIA

bobrowate - Castoridae
bóbr europejski - Castor fiber

do góry