godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl

Koncepcja zagospodarowania Parku Technologicznego | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Koncepcja zagospodarowania Parku Technologicznego

Tereny pod realizację Parku Technologicznego zostały zlokalizowane w miejscu aktualnie zajmowanym przez uprawy rolnicze w bezpośrednim sąsiedztwie węzła Książ Wielki na trasie szybkiego ruchu S7.

Park Technologiczny został zaplanowany wzdłuż głównej osi komunikacyjnej zlokalizowanej w centrum terenu objętym opracowaniem na osi wschód - zachód.

Przyjęcie takiego rozwiązania pozwala na optymalne połączenie komunikacyjne wszystkich działek objętych opracowaniem. Zaproponowany układ dróg pozwala jednocześnie połączyć mniejszy obszar Parku zlokalizowany po wschodniej stronie trasy S7 - dostępny poprze przejazd pod trasą ekspresową jak również za pośrednictwem węzła drogowego z głównym obszarem usytuowanym na zachód od trasy S7.

Koncepcja komunikacji drogowej w Parktu Technologicznym w Książu Wielkim - Powiat Miechowski

Zaplanowanie organizacji wokół głównej osi komunikacji pozwala na uzyskanie największej elastyczności rozwoju w zakresie planowanej inwestycji umożliwiając tak samo umieszczenie niewielkich inwestycji na działkach o małej powierzchni jak i dużych przedsiębiorstw, zapewniając jednolity dostęp do infrastruktury technicznej.

Główne osie komunikacji zostały skomponowane w taki sposób, aby połączyć komunikację samochodową wraz z pieszą i rowerową, umożliwiając rozdzielenie ruchu samochodowego od komunikacji pieszej i rowerowej. Układ ten pozwala na zwiększenie swobody użytkowania ciągu przez każdą grupę użytkowników.

Teren położony jest pomiędzy miejscowościami Książ Wielki oraz Książ Mały. Istnieje dogodne połączenie komunikacyjne za pośrednictwem drogi powiatowej Książ Wielki - Książ Mały od strony północnej oraz Książ Wielki - Boczkowice od strony południowej. Do drogi powiatowej Książ Wielki - Książ Mały realizowane są zjazdy z drogi ekspresowej S7.

Teren przeznaczony pod Park Technologiczny jest nieregularny i ma kształt wielokąta. Teren w przeważającej części ma charakter płaski. W części południowej występują różnice poziomów do ok 7m w obrębie poszczególnych sektorów.

do góry