godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Park Technologiczny w Książu Wielkim - Powiat Miechowski/Koncepcja zagospodarowania Parku Technologicznego

Koncepcja zagospodarowania Parku Technologicznego | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Koncepcja zagospodarowania Parku Technologicznego

Tereny pod realizację Parku Technologicznego zostały zlokalizowane w miejscu aktualnie zajmowanym przez uprawy rolnicze w bezpośrednim sąsiedztwie węzła Książ Wielki na trasie szybkiego ruchu S7.

Park Technologiczny został zaplanowany wzdłuż głównej osi komunikacyjnej zlokalizowanej w centrum terenu objętym opracowaniem na osi wschód - zachód.

Przyjęcie takiego rozwiązania pozwala na optymalne połączenie komunikacyjne wszystkich działek objętych opracowaniem. Zaproponowany układ dróg pozwala jednocześnie połączyć mniejszy obszar Parku zlokalizowany po wschodniej stronie trasy S7 - dostępny poprze przejazd pod trasą ekspresową jak również za pośrednictwem węzła drogowego z głównym obszarem usytuowanym na zachód od trasy S7.

Obraz przedstawia koncepcję głównej osi komunikacyjnej w Parktu Technologicznym w Książu Wielkim - Powiat Miechowski

Zaplanowanie organizacji wokół głównej osi komunikacji pozwala na uzyskanie największej elastyczności rozwoju w zakresie planowanej inwestycji umożliwiając tak samo umieszczenie niewielkich inwestycji na działkach o małej powierzchni jak i dużych przedsiębiorstw, zapewniając jednolity dostęp do infrastruktury technicznej.

Główna oś komunikacyjna spełnia podstawowe zadania w następujących zakresach:

  • zagospodarowanie komunikacji i transportu kołowego poprzez drogę dwujezdniową dwupasmową,
  • rozprowadzenie mediów (główna instalacja wody i gazu dostępnych od strony zachodniej, instalacji energetycznej dostępnej od strony zachodniej,
  • organizacji sieci kanalizacji sanitarnej,
  • organizacja i zagospodarowanie kanalizacji deszczowej i wód opadowych.

Centralny pas komunikacji został skomponowany w taki sposób aby połączyć komunikację samochodową wraz z pieszą i rowerową wokół centralnego pasa zieleni, umożliwiając rozdzielenie dwukierunkowego ruchu samochodowego od komunikacji pieszej i rowerowej. Układ ten pozwala na zwiększenie swobody użytkowania ciągu przez każdą grupę użytkowników - pozwalając na uzyskanie namiastki skali centrum miasta wewnątrz Parku.

do góry