godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Komunikaty/Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miechowie o istniejącym zagrożeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miechowie o istniejącym zagrożeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miechowie o istniejącym zagrożeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8

28 Października 2020
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miechowie o istniejącym zagrożeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie Ewa Kawula informuje o istniejącym zagrożeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, a także zwraca się z prośbą o podjęcie działań mających na celu wdrożenie zasad bioasekuracji w gpospodarwstwach przyzagrodowych zabezpiecząjących teren gospodarstwa przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków poprzez:

 • zakaz pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • zakaz wnoszenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,
 • utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 • utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • przechowywania paszy dla drobiu w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 • karmienie i pojenie drobiu powinno odbywać się w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w którch utrzymywany jest drób odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,
 • czyszczenie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu,
 • stosować zasdy dezynfekcji osobistej w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich.

Ponadto posiadacz drobiu powinien dokonywać codziennego przeglądu swojego stada wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej informacje na temat:

 • liczby padłych ptaków,
 • spadku pobierania paszy lub nieśności.

W przypadku zaobserwowania zwiększonej śmiertelności lub jakichkolwiek objawów chorobowych winien zawiadomić organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Zebrane doświadczenia w trakcie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków w 2016-2017 roku pokazały, że najlepszą i najtańszą metodą zabezpieczenia gospodarstw jest właściwa prewencja poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracyjnych na terenie gospodarstwa.

Jednocześnie zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie przypomina, że wszystkie osoby posiadające drób obowiązane są, zgłościć taką informację do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Miechowie przy ul. M. Konopnickiej 23a, 32-200 Miechów.

W przypadku wyznaczenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie, które nie spełnia wszystkich zasad bioasekuracji, podmiotowi nie zostanie wypłacone odszkodowanie przysługujące przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miechowie:
tel.: 413831829
e-mail:

do góry