godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Komunikaty/Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r.

23 Kwietnia 2021
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b oraz ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zakazuje się na terenie województwa małopolskiego organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków.

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje do czasu uchylenia rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości województwa małopolskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wojewoda Małopolski
Łukasz Kmita

do góry