godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Komunikaty/Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r.

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r. | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r.

7 Kwietnia 2022
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r.

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r.

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego ziemskiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, tatrzańskiego, wadowickiego i wielickiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 8, pkt 8b, pkt 8c oraz ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421), art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135 i 655), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1994 r. w sprawie utworzenia Magurskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1994 r. nr 126, poz. 618) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Wyznacza się obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt - afrykańskiego pomoru świń, przez który uznaje się tereny wchodzące w skład obwodów łowieckich wyznaczonych uchwałą nr XXXVI/479/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 1503 i 1672) oraz teren Magurskiego Parku Narodowego określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1994 r. w sprawie utworzenia Magurskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1994 r. nr 126, poz. 618), określonych w ust. 2.
 2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, nakazuje się odstrzał sanitarny dzików wolnożyjących w ilości 619 sztuk, odpowiednio dla poniższych obwodów:
  1. obwód łowiecki nr 1 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 5 sztuk,
  2. obwód łowiecki nr 2 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  3. obwód łowiecki nr 3 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  4. obwód łowiecki nr 4 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  5. obwód łowiecki nr 5 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  6. obwód łowiecki nr 6 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  7. obwód łowiecki nr 7 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  8. obwód łowiecki nr 8 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  9. obwód łowiecki nr 9 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  10. obwód łowiecki nr 10 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  11. obwód łowiecki nr 11 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  12. obwód łowiecki nr 12 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  13. obwód łowiecki nr 13 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  14. obwód łowiecki nr 14 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  15. obwód łowiecki nr 15 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  16. obwód łowiecki nr 16 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  17. obwód łowiecki nr 17 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 3 sztuki,
  18. obwód łowiecki nr 18 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  19. obwód łowiecki nr 19 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  20. obwód łowiecki nr 20 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  21. obwód łowiecki nr 21 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  22. obwód łowiecki nr 22 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  23. obwód łowiecki nr 23 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  24. obwód łowiecki nr 24 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka, 
  25. obwód łowiecki nr 25 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  26. obwód łowiecki nr 26 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  27. obwód łowiecki nr 27 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 5 sztuk,
  28. obwód łowiecki nr 28 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  29. obwód łowiecki nr 29 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  30. obwód łowiecki nr 30 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  31. obwód łowiecki nr 31 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  32. obwód łowiecki nr 32 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  33. obwód łowiecki nr 33 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  34. obwód łowiecki nr 34 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  35. obwód łowiecki nr 35 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  36. obwód łowiecki nr 36 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 4 sztuki,
  37. obwód łowiecki nr 37 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  38. obwód łowiecki nr 38 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 3 sztuki,
  39. obwód łowiecki nr 39 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  40. obwód łowiecki nr 40 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 4 sztuki,
  41. obwód łowiecki nr 41 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  42. obwód łowiecki nr 42 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 4 sztuki,
  43. obwód łowiecki nr 43 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  44. obwód łowiecki nr 44 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  45. obwód łowiecki nr 45 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  46. obwód łowiecki nr 46 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  47. obwód łowiecki nr 47 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  48. obwód łowiecki nr 48 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  49. obwód łowiecki nr 49 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 5 sztuk,
  50. obwód łowiecki nr 50 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 9 sztuk,
  51. obwód łowiecki nr 51 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 5 sztuk,
  52. obwód łowiecki nr 52 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  53. obwód łowiecki nr 53 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  54. obwód łowiecki nr 54 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 6 sztuk,
  55. obwód łowiecki nr 55 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  56. obwód łowiecki nr 56 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 4 sztuki,
  57. obwód łowiecki nr 57 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  58. obwód łowiecki nr 58 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  59. obwód łowiecki nr 59 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  60. obwód łowiecki nr 60 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  61. obwód łowiecki nr 61 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  62. obwód łowiecki nr 62 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  63. obwód łowiecki nr 63 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  64. obwód łowiecki nr 64 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 5 sztuk,
  65. obwód łowiecki nr 65 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  66. obwód łowiecki nr 66 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 4 sztuki,
  67. obwód łowiecki nr 67 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  68. obwód łowiecki nr 68 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  69. obwód łowiecki nr 69 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  70. obwód łowiecki nr 70 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 20 sztuk,
  71. obwód łowiecki nr 71 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  72. obwód łowiecki nr 72 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 3 sztuki,
  73. obwód łowiecki nr 73 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  74. obwód łowiecki nr 74 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  75. obwód łowiecki nr 75 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  76. obwód łowiecki nr 76 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  77. obwód łowiecki nr 77 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  78. obwód łowiecki nr 78 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 5 sztuk,
  79. obwód łowiecki nr 79 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  80. obwód łowiecki nr 80 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  81. obwód łowiecki nr 81 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  82. obwód łowiecki nr 82 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 3 sztuki,
  83. obwód łowiecki nr 83 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 3 sztuki,
  84. obwód łowiecki nr 84 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  85. obwód łowiecki nr 85 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  86. obwód łowiecki nr 86 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  87. obwód łowiecki nr 87 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  88. obwód łowiecki nr 88 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 3 sztuki,
  89. obwód łowiecki nr 89 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  90. obwód łowiecki nr 90 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 3 sztuki,
  91. obwód łowiecki nr 91 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 4 sztuki,
  92. obwód łowiecki nr 92 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  93. obwód łowiecki nr 93 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  94. obwód łowiecki nr 94 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  95. obwód łowiecki nr 95 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 4 sztuki,
  96. obwód łowiecki nr 96 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 4 sztuki,
  97. obwód łowiecki nr 97 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  98. obwód łowiecki nr 98 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  99. obwód łowiecki nr 99 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  100. obwód łowiecki nr 100 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  101. obwód łowiecki nr 101 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 7 sztuk,
  102. obwód łowiecki nr 102 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 4 sztuki,
  103. obwód łowiecki nr 103 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 4 sztuki,
  104. obwód łowiecki nr 104 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 4 sztuki,
  105. obwód łowiecki nr 105 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  106. obwód łowiecki nr 106 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 5 sztuk,
  107. obwód łowiecki nr 107 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 4 sztuki,
  108. obwód łowiecki nr 108 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 4 sztuki,
  109. obwód łowiecki nr 109 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 9 sztuk,
  110. obwód łowiecki nr 110 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 10 sztuk,
  111. obwód łowiecki nr 111 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 4 sztuki,
  112. obwód łowiecki nr 112 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  113. obwód łowiecki nr 113 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 3 sztuki,
  114. obwód łowiecki nr 114 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  115. obwód łowiecki nr 115 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  116. obwód łowiecki nr 116 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  117. obwód łowiecki nr 117 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  118. obwód łowiecki nr 118 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  119. obwód łowiecki nr 119 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  120. obwód łowiecki nr 120 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  121. obwód łowiecki nr 121 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  122. obwód łowiecki nr 122 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 17 sztuk,
  123. obwód łowiecki nr 123 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  124. obwód łowiecki nr 124 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 3 sztuki,
  125. obwód łowiecki nr 125 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 6 sztuk,
  126. obwód łowiecki nr 126 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  127. obwód łowiecki nr 127 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  128. obwód łowiecki nr 128 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 8 sztuk,
  129. obwód łowiecki nr 130 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  130. obwód łowiecki nr 131 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  131. obwód łowiecki nr 132 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 11 sztuk,
  132. obwód łowiecki nr 133 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  133. obwód łowiecki nr 134 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 21 sztuk,
  134. obwód łowiecki nr 135 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 27 sztuk,
  135. obwód łowiecki nr 136 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 67 sztuki,
  136. obwód łowiecki nr 137 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  137. obwód łowiecki nr 138 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 5 sztuk,
  138. obwód łowiecki nr 139 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 4 sztuki,
  139. obwód łowiecki nr 140 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 3 sztuki,
  140. obwód łowiecki nr 141 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  141. obwód łowiecki nr 142 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 4 sztuki,
  142. obwód łowiecki nr 143 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 3 sztuki,
  143. obwód łowiecki nr 144 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 4 sztuki,
  144. obwód łowiecki nr 145 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 3 sztuki,
  145. obwód łowiecki nr 146 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 10 sztuk,
  146. obwód łowiecki nr 147 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  147. obwód łowiecki nr 148 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 3 sztuki,
  148. obwód łowiecki nr 149 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 5 sztuk,
  149. obwód łowiecki nr 150 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 7 sztuk,
  150. obwód łowiecki nr 151 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  151. obwód łowiecki nr 152 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 3 sztuki,
  152. obwód łowiecki nr 153 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  153. obwód łowiecki nr 154 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 4 sztuk,
  154. obwód łowiecki nr 155 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  155. obwód łowiecki nr 156 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  156. obwód łowiecki nr 157 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  157. obwód łowiecki nr 158 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  158. obwód łowiecki nr 159 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  159. obwód łowiecki nr 160 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  160. obwód łowiecki nr 161 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  161. obwód łowiecki nr 162 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  162. obwód łowiecki nr 163 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  163. obwód łowiecki nr 164 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  164. obwód łowiecki nr 165 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  165. obwód łowiecki nr 166 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 4 sztuki,
  166. obwód łowiecki nr 167 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  167. obwód łowiecki nr 168 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  168. obwód łowiecki nr 169 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  169. obwód łowiecki nr 170 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  170. obwód łowiecki nr 171 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  171. obwód łowiecki nr 172 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  172. obwód łowiecki nr 173 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  173. obwód łowiecki nr 174 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  174. obwód łowiecki nr 175 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  175. obwód łowiecki nr 176 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  176. obwód łowiecki nr 177 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  177. obwód łowiecki nr 178 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  178. obwód łowiecki nr 179 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  179. obwód łowiecki nr 180 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  180. obwód łowiecki nr 181 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  181. obwód łowiecki nr 182 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  182. obwód łowiecki nr 183 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  183. obwód łowiecki nr 184 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  184. obwód łowiecki nr 185 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  185. obwód łowiecki nr 186 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  186. obwód łowiecki nr 187 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  187. obwód łowiecki nr 188 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  188. obwód łowiecki nr 189 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  189. obwód łowiecki nr 190 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  190. obwód łowiecki nr 191 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  191. obwód łowiecki nr 192 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  192. obwód łowiecki nr 193 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  193. obwód łowiecki nr 194 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  194. obwód łowiecki nr 195 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  195. obwód łowiecki nr 196 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  196. obwód łowiecki nr 197 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 3 sztuki,
  197. obwód łowiecki nr 198 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  198. obwód łowiecki nr 199 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  199. obwód łowiecki nr 200 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  200. obwód łowiecki nr 201 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  201. obwód łowiecki nr 202 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  202. obwód łowiecki nr 203 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  203. obwód łowiecki nr 204 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  204. obwód łowiecki nr 205 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  205. obwód łowiecki nr 206 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  206. obwód łowiecki nr 207 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  207. obwód łowiecki nr 208 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  208. obwód łowiecki nr 209 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  209. obwód łowiecki nr 210 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  210. obwód łowiecki nr 211 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  211. obwód łowiecki nr 212 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  212. obwód łowiecki nr 213 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  213. obwód łowiecki nr 214 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  214. obwód łowiecki nr 215 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  215. obwód łowiecki nr 216 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  216. obwód łowiecki nr 217 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  217. obwód łowiecki nr 218 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  218. obwód łowiecki nr 219 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  219. obwód łowiecki nr 220 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  220. obwód łowiecki nr 221 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  221. obwód łowiecki nr 222 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  222. obwód łowiecki nr 223 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  223. obwód łowiecki nr 224 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  224. obwód łowiecki nr 225 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  225. obwód łowiecki nr 226 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  226. obwód łowiecki nr 227 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  227. obwód łowiecki nr 228 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  228. obwód łowiecki nr 229 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  229. obwód łowiecki nr 230 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 2 sztuki,
  230. obwód łowiecki nr 231 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  231. obwód łowiecki nr 232 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  232. obwód łowiecki nr 233 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  233. obwód łowiecki nr 234 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  234. obwód łowiecki nr 235 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  235. obwód łowiecki nr 236 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 4 sztuki,
  236. obwód łowiecki nr 237 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  237. obwód łowiecki nr 238 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  238. obwód łowiecki nr 239 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  239. obwód łowiecki nr 240 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  240. obwód łowiecki nr 241 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  241. obwód łowiecki nr 242 - liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 1 sztuka,
  242. Magurski Park Narodowy- liczba dzików do odstrzału sanitarnego: 4 sztuki,

zawierających się w granicach administracyjnych województwa małopolskiego z wyłączeniem rezerwatów przyrody.

§ 2.

Na obszarze zagrożonym chorobą, o którym mowa w § 1 ust. 2, nakazuje się w terminie do 30 czerwca 2022 r. dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich oraz Polskiemu Związkowi Łowieckiemu wykonanie odstrzału sanitarnego wolno żyjących dzików przy zachowaniu wymogów określonych w § 3 i oraz § 4.

§ 3.

Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich oraz Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, działającym na obszarze wskazanym w § 1 ust. 2, niezwłoczne zgłaszanie właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii każdego przypadku padnięcia dzika lub podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

§ 4.

Pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego tusze dzików winny zostać przeznaczone do utylizacji bądź produkcji mięsa na użytek własny myśliwego.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego ziemskiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, tatrzańskiego, wadowickiego i wielickiego oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Łukasz Kmita
Wojewoda Małopolski

do góry