godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Komunikaty/XXXVI Sesja Rady Powiatu w formie wideokonferencji

XXXVI Sesja Rady Powiatu w formie wideokonferencji | Starostwo Powiatowe w Miechowie

XXXVI Sesja Rady Powiatu w formie wideokonferencji

29 Marca 2022

Miechów, 28.03.2022 r

Znak: Or BR: 0002.3.2022

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w zw. z §14 ust.2 Statutu Powiatu Miechowskiego (Dz. Urz. Woj. Małop.2011.211.1745 t.j. z dnia 2011.04.21) zwołuję Sesję Rady Powiatu Miechowskiego na dzień 30.03.2022 r. godzina 730, która odbędzie się w formie wideokonferencji.
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach Sesji.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2022 r.
  6. Wnioski i oświadczenia radnych.
  7. Zakończenie obrad Sesji.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
Krzysztof Świerczek

do góry