godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Kontakt

Kontakt | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Miechowie

ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
email: powiat@miechow.pl
adres skrzynki ePUAP: /06td3eh5qn/skrytka

Godziny pracy
pon. 8:00-16:00, wt. - pt. 7:00-15:00

w sprawie skarg i wniosków
Starostowie przyjmują w poniedziałki w godz. 13:00-16:00

Siedziba Starostwa przy Ul. Racławickiej 12

Budynek przy ul. Racławickiej 12

Sekretariat starostyrozwiń/zwiń

Magdalena Raj-Dudzińska

 • I piętro, pok. 15
 • tel. 41 3821113
 • fax: 41 3821118
 • e-mail:
 • e-mail:
Biuro Rady Powiaturozwiń/zwiń

Anna Podyma

 • II piętro, pok. 28
 • tel. 41 3821129
 • fax: 41 3821118
 • email:
Wydział Organizacyjnyrozwiń/zwiń

Sekretarz Powiatu - Maria Sztuk

 • I piętro, pok. 13
 • tel. 41 3821133
 • fax: 41 3821118
 • e-mail:

Prowadzone sprawy

Struktura Wydziału

Zamówienia publiczne

Magdalena Oczkowicz, Michał Rak oraz Milena Deska

 • I piętro, pok. 12
 • tel. 41 3821120
 • e-mail:
 • e-mail:

Specjalista ds. BHP - Mirosław Gręda

 • e-mail:

Dziennik Podawczy - Ewa Marchewka

 • I piętro, pok. 19
 • tel. 41 3821141

Kadry - Jarosław Siółko

 • I piętro, pok. 18
 • tel. 41 3821134
 • e-mail:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Jarosław Siółko

 • I piętro pok. 18
 • tel. 41 3821134
 • e-mail:

Samodzielne stanowisko ds. zdrowia i polityki społecznej - Anna Podyma

 • II piętro, pok. 28
 • tel. 41 3821129
 • e-mail:
Wydział Finansowyrozwiń/zwiń

Skarbnik Powiatu - Teresa Florek

 • II piętro, pok. 21
 • tel. 41 3821131
 • fax: 41 3821118
 • e-mail:

Główny Księgowy - Justyna Szostak

 • II piętro, pok. 22
 • tel. 41 3821132
 • e-mail:

Księgowość 

Agnieszka Szewczyk i Anna Śliwa

 • II piętro, pok. 22
 • tel. 41 3821139
 • e-mail:

Małgorzata Wiesławska i Agnieszka Frączek

 • tel. 41 3821140
 • e-mail:

Magdalena Durman

 • II piętro, pok. 27
 • tel. 41 3821137
 • e-mail: 

Wykaz rachunków bankowych

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na wybór odpowiedniego numeru rachunku bankowego przy dokonywaniu wpłat.
W tytule wpłaty należy zaznaczyć, czego dotyczy np. wydanie karty wędkarskiej, opłata skarbowa za zezwolenie na transport odpadów, rejestracja pojazdu.

Starostwo Powiatowe w Miechowie
Geodezja-Dochody Powiatu: 17 85910007 0200 0792 2934 0004
Opłaty geodezyjne

Starostwo Powiatowe w Miechowie
Rachunek Wyodrębnionych wpływów: 60 85910007 0200 0792 2934 0006
Opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, licencja, zmiana licencji, wypisy, zmiana wypisów, zaświadczenie, zmiana zaświadczenia, analiza, prawo jazdy, karty parkingowe, karty), karty wędkarskie, jednostki pływające, czynsze dzierżawne, pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Starostwo Powiatowe w Miechowie
Rachunek Dochodów Budżetu Państwa: 44 85910007 0200 0792 2934 0003
najem lokalu, wieczyste użytkowanie, hipoteka, trwały zarząd, dzierżawa gruntów Skarbu Państwa.

Starostwo Powiatowe w Miechowie
Rachunek Sum Depozytowych: 87 85910007 0200 0792 2934 0005
wadium, dzierżawa obwodu łowieckiego.

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
Opłata skarbowa: 17 8591 0007 0200 0013 8080 0008
opłaty skarbowe

NIP Powiatu Miechowskiego na fakturach VAT i umowach cywilnoprawnych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016. poz. 1454), konieczne jest dokonanie aktualizacji danych w umowach u stałych kontrahentów, oraz stosowanie ich od 01 stycznia 2017r. obligatoryjnie na wszystkich zawieranych umowach cywilnoprawnych.
Oznaczenie jednostki samorządu terytorialnego na fakturach VAT i umowach cywilnoprawnych:

Nabywca:
Powiat Miechowski
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
NIP: 659 -15-45-868

Odbiorca:
Nazwa jednostki organizacyjnej
Adres jednostki organizacyjnej

Adres do doręczeń faktur, określony w poszczególnych umowach, pozostaje bez zmian.
Funkcjonujące dotychczas numery NIP jednostek organizacyjnych od 1 stycznia 2017 roku będą używane wyłącznie do celów pracowniczych.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomościrozwiń/zwiń

Ewidencja Gruntów i Budynków

 • tel. 41 3821135, 41 3821146, 41 3821147
 • tel. 41 3821128, 41 3821144

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 • tel. 41 3821126, 41 3821127

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych

 • tel. 41 3821126

Gospodarka Gruntów

 • tel. 41 3821128, 41 3821144

Naczelnik, Geodeta Powiatowy - Krzysztof Szwaja

 • parter, pok. 5
 • tel. 41 3821116
 • fax: 41 3821118
 • e-mail:
 • e-mail:

Prowadzone sprawy

Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych

Ewidencja Gruntów i Budynków

 • Wydawanie zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów
  i budynków.
 • Udostępnianie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów
  i budynków, zbiorów danych bazy danych ewidencji gruntów
  i budynków, rejestrów, kartotek, wykazów, zestawień
  tworzonych na podstawie bazy danych ewidencji gruntów
  i budynków.
 • Wprowadzanie zmian w rejestrze ewidencji gruntów
  i budynków.
 • Prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości.

Zastępca Naczelnika - Ewa Bańkosz

 • parter, pok. 2
 • tel. 41 3821146
 • e-mail:

Karolina Stankowska

 • parter, pok. 2
 • tel. 41 3821146
 • e-mail:

Magdalena Maśląg - Klasyfikacja gruntów

 • parter, pok. 3
 • tel. 41 3821135
 • e-mail:

Aleksandra Dzióbek

 • parter, pok. 3
 • tel. 41 3821147
 • e-mail:

Anna Dąbrowska - Scalanie gruntów

 • parter, pok. 3
 • tel. 41 3821147
 • e-mail:

Gospodarka Gruntów

Dominika Błaut

 • I piętro, pok. 17
 • tel. 41 3821128
 • e-mail:

Krzysztof Czapliński

 • I piętro, pok. 17
 • tel. 41 3821144
 • e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Informatyk - Ireneusz Patyk

 • parter, pok. 4
 • tel. 41 3821117, 41 3821145
 • e-mail: ireneusz.patyk@miechow.pl

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Obsługa firm geodezyjnych

Paweł Szych

Jagoda Janiszewska

Zuzanna Wieczorek

Weryfikacja i uwierzytelnianie dokumentacji geodezyjnej powstałej
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych

 • parter, pok. 6
 • tel. 41 3821127
 • e-mail:

Damian Kowalski

Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych, uzgadnianie listy materiałów,
sporządzenie dokumentów obliczenia opłaty i wydawanie licencji

 • parter, pok. 6
 • tel. 41 3821127
 • e-mail:

Obsługa stron, osób fizycznych

Janusz Kwit

Przyjmowanie wniosków na udostępnianie materiałów zasobu
(kopie map, uproszczone wypisy z rejestru gruntów, kopie
dokumentów zasobu)

 • parter, pok. 6
 • tel. 41 3821126
 • e-mail:

Krzysztof Warchoł

Przyjmowanie wniosków na udostępnianie materiałów zasobu
(kopie map, uproszczone wypisy z rejestru gruntów, kopie
dokumentów zasobu)

 • parter, pok. 6
 • tel. 41 3821126
 • e-mail:

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych

Przyjmowanie wniosków na naradę koordynacyjną, sporządzanie
kopii opinii, naliczanie opłat

Krzysztof Warchoł

 • parter, pok. 6
 • tel. 41 3821126
 • e-mail:
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracyrozwiń/zwiń

Naczelnik - Joanna Struzik

 • I piętro, pok. 11
 • tel. 41 3821122
 • fax: 41 3821118
 • e-mail:

Prowadzone sprawy

Prawo wodne, ochrona gruntów rolnych i leśnych

Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej

Jacek Włosek

 • I piętro, pok. 10
 • tel. 41 3821125
 • e-mail:

Gospodarka odpadami, ochrona środowiska, geologia i górnictwo

Rybactwo śródlądowe

Grzegorz Kołakowski

 • I piętro, pok. 10
 • tel. 41 3821125
 • e-mail:

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych, ochrona przyrody, łowiectwo

Marcin Kumon

 • I piętro, pok. 9
 • tel. 41 3821138
 • e-mail:

Doradca ds. klimatu i środowiska (ekodoradca)

Realizacja projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego" (LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA/LIFE19IPC/PL/000005)

logo projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA

Marzena Wiejak

 • I piętro, pok. 9
 • tel. 41 3821138
 • e-mail:

Referat Inwestycji, Promocji i Rozwoju

Łukasz Pierzchała

 • I piętro, pok. 10
 • tel. 41 3821125
 • e-mail:
Powiatowy Rzecznik Konsumentówrozwiń/zwiń

Zainteresowani mogą skorzystać z porad rzecznika w Starostwie Powiatowym w Miechowie przy ul. Racławickiej 12, I piętro pok. 18

Rzecznik Konsumentów - Jarosław Siółko

 • tel. 41 3821134
 • fax: 41 3821118
 • e-mail:
Rzecznik Prasowyrozwiń/zwiń

Krzysztof Capiga

 • parter, pok. 1
 • tel. 41 3821119
 • fax: 41 3821118
 • e-mail:
Samodzielne stanowisko ds. zdrowia i polityki społecznejrozwiń/zwiń

Anna Podyma

 • II piętro, pok. 28
 • tel. 41 3821129
 • fax: 41 3821118
 • email:

Urszula Molęcka

 • I piętro, pok. 17
 • tel. 41 3821128 lub 41 3821144
 • fax: 41 3821118
 • email:

Budynek Starostwa Przy ulicy Sienkiewicza 27

Budynek przy ul. Sienkiewicza 27

Wydział Komunikacji, Transportu i Drógrozwiń/zwiń

Naczelnik - Roman Wąwoźny

 • II piętro, pok. 1
 • tel. 41 3821221
 • fax: 41 3821218
 • e-mail:

Prowadzone sprawy

Godziny przyjęć interesantów
poniedziałek: 8:00-15:30, wtorek - piątek: 8:00-14:00

Rejestracja pojazdów

Bartłomiej Jamka - Kierownik Referatu Rejestracji

          • II piętro, pok. 6
          •  tel. 41 3821214
          • e-mail:

Anna Plutecka, Jolanta Wilk

          • II piętro, pok. 11
          • tel. 41 3821219
          • e-mail:

Mariola Kozioł, Agnieszka Regucka

          • II piętro, pok. 10
          • tel. 41 3821220
          • e-mail:

Małgorzata Domagała

          • II piętro, pok. 5
          • tel. 41 3821220
          • e-mail:

Prawo jazdy

Agnieszka Serafin, Magdalena Połeć-Krzykała

          • II piętro, pok. 3
          • tel. 41 3821212
          • e-mail:

Renata Janus

          • II piętro, pok 4
          • tel. 41 3821211
          • e-mail:  

Stacje diagnostyczne, licencje na przewozy krajowe, ośrodki szkolenia kierowców

Zbigniew Kita - Kierownik Referatu Praw Jazdy i Kontroli

          • II piętro, pok. 2
          • tel. 41 3821222
          • e-mail:

Agnieszka Szuma-Wójciak

       • II piętro, pok. 2
       • tel. 41 3821222
       • e-mail:
Wydział Budownictwa i Architekturyrozwiń/zwiń

Naczelnik: Wojciech Gajewicz

 • II piętro, pok. 7
 • tel. 41 3821224
 • fax: 41 3821218
 • e-mail:

Prowadzone sprawy

Ewa Tochowicz, Ewa Kozera, Adrianna Haluch

 • II piętro, pok. 8
 • tel. 41 3821223
 • e-mail:

Joanna Sobieraj-Baran, Agnieszka Kotarska

 • II piętro, pok. 12
 • tel. 41 3821225
 • e-mail:
Wydział Oświaty, Kultury i Sporturozwiń/zwiń
 • tel. 41 3821228
 • e-mail:

Prowadzone sprawy

Naczelnik - Leonard Mazur

 • tel. 41 3821228

Beata Kwiecińska

 • tel. 41 3821226
 • e-mail:

Małgorzata Pawłowska

Teresa Tomczuk

 • tel. 41 3821227
 • e-mail:

Siedziba Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Miechowie

Budynek przy ul. Racławickiej 20

Referat Zarządzania Kryzysowegorozwiń/zwiń

pokój 23, piętro II

 • tel. 47 8317199, 664713291
 • e-mail:

Kierownik - Wieńczysław Perek

Mirosław Gręda, Mariola Sęk,
Andrzej Domagała, Dagmara Molenda

 • e-mail:

Informacje Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

do góry