godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/30 mln zł z Polskiego Ładu na infrastrukturę drogową tworzonej strefy gospodarczej

30 mln zł z Polskiego Ładu na infrastrukturę drogową tworzonej strefy gospodarczej

30 Maja 2022
30 mln zł z Polskiego Ładu na infrastrukturę drogową tworzonej strefy gospodarczej

Powiat Miechowski otrzymał 30 mln zł z II naboru do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla Małopolski. To kolejny milowy krok w stronę organizacji strefy gospodarczej. Pieniądze te przeznaczone będą na wykonanie infrastruktury w Parku Technologicznym w Książu Wielkim Promesę z rąk Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka w poniedziałek 30 maja w Krzeszowicach odebrali Starosta Miechowski Jacek Kobyłka z Przewodniczącym Rady Powiatu Krzysztofem Świerczkiem.

Inwestycja ma na celu przygotowanie ponad 100 ha terenu zlokalizowanego w gminie Książ Wielki, będącego własnością Powiatu, położonego wokół węzła „Książ” drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło - węzeł Miechów, który umożliwi lokowanie zarówno małych, średnich, jak i dużych inwestycji przemysłowych.

W pierwszym etapie przedsięwzięcia zaplanowano zaprojektowanie i budowę dróg dojazdowych i wewnętrznych, w tym dróg pożarowych wraz z ciągami pieszymi i oświetleniem ulicznym. Park Technologiczny został zaplanowany wzdłuż głównej osi komunikacyjnej zlokalizowanej w centrum terenu objętym opracowaniem na osi wschód - zachód. Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwia optymalne połączenie komunikacyjne wszystkich działek objętych opracowaniem.

Zaproponowany układ dróg pozwala jednocześnie połączyć mniejszy obszar Parku zlokalizowany po wschodniej stronie trasy S7 - dostępny poprzez przejazd pod trasą ekspresową, jak również za pośrednictwem węzła drogowego z głównym obszarem usytuowanym na zachód od trasy S7. Zaplanowanie organizacji wokół głównej osi komunikacji pozwoli na uzyskanie największej elastyczności rozwoju w zakresie planowanej inwestycji umożliwiając tak samo umieszczenie niewielkich inwestycji na działkach o małej powierzchni, jak i dużych przedsiębiorstw, zapewniając jednolity dostęp do infrastruktury technicznej. Centralny pas komunikacji został skomponowany w taki sposób, aby połączyć komunikację samochodową wraz z pieszą i rowerową wokół centralnego pasa zieleni, umożliwiając rozdzielenie dwukierunkowego ruchu samochodowego od komunikacji pieszej i rowerowej. Układ ten pozwala na zwiększenie swobody użytkowania ciągu przez każdą grupę użytkowników.

Podstawowym celem inwestycji jest stworzenie dogodnych warunków do inwestowania, co bezpośrednio przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy i rozwoju gospodarczego naszego Powiatu.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa
fot. Magdalena Uchto

do góry