godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Apel Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu

Apel Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu

5 Listopada 2021
Apel Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu

W związku ze stwierdzonymi ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego oraz bardzo licznymi ogniskami tej choroby na terenie całego kraju, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż:

 • wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
 • główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki.

Przyczyną rozprzestrzenienia się wirusa może być również człowiek, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji, w tym:

 • Utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami.
 • Przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami.
 • Nie poić utrzymywanych ptaków wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.
 • Oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem.
 • Zgłaszać do właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych na stałe w budynkach mieszkalnych.
 • Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem.
 • Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.
 • Nie wnosić na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.
 • Dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzić dokumentację dotyczącą upadków, spadku nieśności i pobierania paszy.

Zawiadamiać Powiatowego Lekarza Weterynarii lub lekarza weterynarii opiekującego się stadem o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych:

 • zwiększona śmiertelność,
 • spadek pobierania paszy i wody,
 • spadek nieśności,
 • objawy nerwowe,
 • biegunki,
 • sinicy, wybroczyn.

obraz przedstawia zasady, których należy stosować w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy praków (HPAI)Informacja na temat kar administracyjnych nakładanych za nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji

Zgodnie z art. 85aa. rozdziału 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, kto wbrew wydanym w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie nakazom, zakazom lub ograniczeniom, o których mowa w:

 • Art. 46 ust. 3 pkt 51, będąc posiadaczem zwierząt, nie zgłasza miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźna zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do 2.0,
 • Art. 46 ust. 3 pkt 8a, nie utrzymuje zwierząt w tym nie karmi ich i nie poi w określony sposób podlega karze pieniężnej od 0, 2 do 0, 8,
 • Art. 46 ust. 3 pkt 8f, nie podejmuje określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do 2.0,
 • Art. 46 ust. 3 pkt 8a, nie utrzymuje zwierząt w tym nie karmi ich i nie poi w określony sposób podlega karze pieniężnej od 0, 2 do 0, 8, - kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawa Prawna:
Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

do góry