godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Bezpieczeństwo i sytuacja epidemiologiczna w 2020 roku w Powiecie Miechowskim

Bezpieczeństwo i sytuacja epidemiologiczna w 2020 roku w Powiecie Miechowskim

26 Lutego 2021
Bezpieczeństwo i sytuacja epidemiologiczna w 2020 roku w Powiecie Miechowskim

Bezpieczeństwo w 2020 roku i dane statystyczne z pożarów, miejscowych zagrożeń, wypadków, kolizji, wykroczeń, zdarzeń o charakterze kryminalnym, trudnej sytuacji epidemiologicznej oraz sprawy nadzoru budowlanego, 25 lutego na sesji Rady Powiatu Miechowskiego podsumowali powiatowi komendanci i szefowie służb - Policji, Straży Pożarnej, Sanepidu i Nadzoru Budowlanego. O tym, czy nadchodzi 3 fala koronawirusa mówił z kolei dyrektor Szpitala św. Anny.

1012 interwencji, 835 miejscowych zagrożeń, 147 pożarów i 30 fałszywych alarmów - to podstawowe dane za 2020 rok przedstawione przez mł. bryg. Michała Majdę, komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie. O bezpieczeństwo ratowniczo-pożarnicze dbają nie tylko strażacy zawodowi. Wydatnie wspiera ich 2130 ochotników, z czego 769 mogących brać bezpośredni udział w działaniach. 11 jednostek OSP włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, a pozostałe 172 już nie. Ogólna liczba interwencji w porównaniu z 2019 rokiem wzrosła o 255, ale z kolei liczba pożarów spadła o 30. W ilości występujących zdarzeń dominuje Gmina Miechów - 605 (60%), dalej są gminy: Gołcza - 114 (11%), Charsznica - 81 (8%), Książ Wielki - 71 (7%), Kozłów i Słaboszów - 50 i 49 (po 5 %) i Racławice - 42 (4%).

Mimo usilnych apeli, różnorakich kampanii i akcji, nadal na Miechowszczyźnie wypala się trawy, ścierniska i nieużytki. Stąd nie dziwi przewaga podpaleń w statystykach pożarów (81). W 25 przypadkach zarzewie ognia wywołała nieprawidłowa eksploatacja urządzeń elektrycznych. Liczba poszkodowanych w zdarzeniach wedle danych KP PSP Miechów w 2020 roku wyniosła: 89 rannych, 9 śmiertelnych (w tym 1 w pożarze).

O tym jak ważna jest współpraca Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie z jednostkami ochotniczymi świadczą choćby jej starania o stałe udoskonalanie sprzętowo-szkoleniowe jednostek. OSP Charsznica pozyskała w 2020 roku średni samochód ratowniczo-gaśniczy (więcej na ten temat w archiwalnym artykule), a OSP Kozłów, Gołcza i Miechów wzbogaciły się o samochody specjalne-pożarnicze.

Z ważniejszych inwestycji komendant straży wymienił m.in. zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania (więcej o tym przeczytasz tutaj), modernizację kotłowni gazowej za 130 tys. zł, wymiana okien, doposażenie sprzętowe.

Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Miechowie na koniec 2020 roku wynosił 95, w tym 3 wakaty. W ciągu tamtego roku ze służby odeszło 9 funkcjonariuszy, a a przyszło 7 nowych. Do Komendy wpłynęło ogółem 27 skarg zawierających 33 zarzuty, z czego 23 rozpatrzono we własnym zakresie, a 2 zostały potwierdzone.

W 2020 roku stwierdzono ogółem 785 przestępstw, co w porównaniu z poprzednim 2019 rokiem (649 zanotowanych), daje dynamikę 121%. Ich wykrywalność wzrosła o 1,9% do poziomu 79,3%. Wszczętych zostało 708 postępowań (w 2019 r. - 876). Największy odsetek przestępstw stwierdzono w Gminie Miechów - 461. Liczba przestępstw kryminalnych w poprzednich 12. miesiącach wyniosła 557 (dynamika 126,3%). Ich wykrywalność była na poziomie 76% (wzrost o 2,1% do 2019 roku).

Jednym ze spektakularnych sukcesów miechowskich funkcjonariuszy Policji, którymi na sesji pochwalił się komendant mł. insp. Andrzej Kot, było ujawnienie i zabezpieczenie na terenie naszego powiatu (25 kwietnia 2020 r.) 202 sztuk beczek o pojemności 200 litrów z zawartością nieznanej substancji, 31 worków o wadze 630 kg każdy oraz 55 europalet, na których były kartonowe pudła z proszkiem niewiadomego pochodzenia. Wszczęto śledztwo w toku którego ustalono, że mieszkaniec Powiatu Miechowskiego miał wynająć posiadany budynek gospodarczy mężczyźnie, który gromadził w nim odpady niewiadomego pochodzenia. Miechowscy policjanci zainicjowali ściganie sprawców przywozu z zagranicy i utylizacji odpadów na terenie Polski. Z uwagi na szeroki zasięg działania sprawców śledztwo przejął do prowadzenia Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Krakowie.

Na podstawie pracy operacyjnej w listopadzie 2020 r. policjanci Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego dzień po dniu zabezpieczali broń palną i amunicję od mieszkańców naszego powiatu, którzy nie mieli wymaganego zezwolenia na ich posiadanie. Była to broń długa, broń typu sztucer, KBKS oraz amunicja do broni długiej. Powyższe miały służyć do kłusownictwa na zwierzynę łowną.

W kwietniu ubiegłego roku zatrzymano wszystkich sprawców dwóch uprowadzeń 20 oraz 26-latka w Książu Wielkim (przestępstwa popełnione 9 i 13 kwietnia).

Dość znacznie wzrosła przestępczość narkotykowa (o 138,5%), ale ich wykrywalność wynosi 99,4%. Również zdecydowanie zanotowano więcej przestępstw z podstawowych 7 kategorii najbardziej uciążliwych społecznie - bójka i pobicie, kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze, uszkodzenia rzeczy, uszczerbek na zdrowiu. Było ich w sumie 184 (dynamika 167,2%). Ich wykrywalność była na poziomie 49,7% (wzrost o 3,2%). W 2020 roku KPP Miechów zabezpieczyła mienie o wartości 376 718 zł i odzyskała o wartości 121 125 zł.

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego zrealizował 4 593 interwencje i ujawnił 2 989 wykroczeń. Było 66 wypadków i 472 kolizji, w których rannych zostało 80 osób, a zginęło - 9. Ujawniono 74 nietrzeźwych kierujących i 38 zdarzeń z ich udziałem. W sumie na trzeźwość zbadano 4 689 kierujących.

Policjanci ruchu drogowego zrealizowali w 2020 roku:

 • 7 880 - legitymowanych osób,
 • 152 - liczba zatrzymanych praw jazd,
 • 128 - liczba zatrzymanych praw jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym,
 • 4 512 - ujawnionych wykroczeń,
 • 3 013 - ujawnionych wykroczeń z przyczyny przekroczenia prędkości
 • 537 - zlikwidowanych zdarzeń drogowych.

W poprzednim roku policjantom doszły nowe zadania związane z atakiem koronawiursa. Liczba sprawdzeń przemieszczania się w środkach transportu zbiorowego wyniosła 2 247
Liczba osób objętych sprawdzeniem przestrzegania kwarantanny bądź izolacji domowej to 8 461. Liczba interwencji podjętych w związku z nieprzestrzeganiem obowiązku zasłaniania
ust i nosa - 546, a liczba interwencji podjętych w związku z nieprzestrzeganiem zakazu przemieszczania się - 37.

Komendant Kot dziękował samorządom - Powiatu Miechowskiego i Gminy i Miasta Miechów za wsparcie finansowe na zakup pojazdu oznakowanego (więcej o nowym pojeździe KPP przeczytasz tutaj).

Z ważniejszych zadań inwestycyjnych komendant wymienił modernizację wentylacji w Komendzie (800 tys. zł  z budżetu Państwa) oraz remont klatki schodowej w budynku Komisariatu w Książu Wielkim (dzięki środkom przekazanym przez tamtejszą gminę)

Dane z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej za 2020 rok były niestety bogatsze niż w poprzednich latach. Wpływ na to ma pojawienie się nowej jednostki chorobowej, która zmieniła na dłużej otaczającą nas rzeczywistość. Chodzi tu rzecz jasna o Covid-19.

Edyta Bryg, nowy inspektor miechowskiego Sanepidu informowała radnych powiatowych, że w poprzednim roku zanotowano 18 463 zachorowań na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia, z czego 16 246 na grypę i infekcje grypopochodne (25 510 w 2019 roku). Zatem zaobserwowano znaczący spadek liczby zaraportowanych zgłoszeń grypy i infekcji grypopodobnych, a także znaczny spadkowy trend zachorowań na: wirusowe zakażenia jelitowe, biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe. Sanepid zaobserwował też znaczny spadkowy trend zachorowań na ospę wietrzną, szkarlatynę. Nie stwierdzono nowych zachorowań na HIV, kiłę, WZW B+C.

Według szefowej Sanepidu, trendy spadkowe to skutek ograniczenia kontaktów ludzkich oraz podniesienie rangi zasadności przestrzegania standardu higieny rąk, wprowadzenie do informacji publicznej zasad związanych z Covid-19 tj.: zachowywanie dystansu min.1,5m, unikanie skupisk ludzi, częste mycie rąk lub dezynfekcja, ograniczona działalność szkół, przedszkoli.

Według danych Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Miechowie, w 2020 roku na ziemi miechowskiej było 1874 zakażeń koronawirusem. Przy tym zarejestrowano:

 • 3031 osób w kwarantannie po narażeniu na zakażenie poprzez kontakt z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie (wywiady epidemiologiczne),
 • 525 osób z obowiązkiem odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy,
 • 1857 osób w izolacji domowej
 • 115 osób poddanych hospitalizacji
 • 51 zgonów z powodu Covid-19.

Szczyt zachorowań przypadał na okres pierwszej połowy listopada 2020 r., gdzie w wskaźnik zapadalności w Powiecie Miechowskim był najwyższy w Małopolsce. 94,5% osób zakażonych wyzdrowiało i uzyskało status ozdrowieńca, a 5,5% zakażonych osób objętych ogniskiem- zmarło. Osoby zmarłe to pacjenci/pensjonariusze. Nie stwierdzono zgonu wśród personelu medycznego/opiekunów medycznych.

Jeśli chodzi o bieżącą sytuację epidemiologiczną, według informacji podanej na sesji przez Edytę Bryg, nie ma nowych ognisk zakażeń w DPS-ach. Sytuacja jest stale monitorowana. Szefowa Sanepidu apelowała o zachowanie szczególnej ostrożności wobec ogólnego trendu wzrostowego zakażeń. Przewodniczący Rady Krzysztof Świerczek dopowiedział, iż dzień przed sesją było 1 nowe zakażenie koronawirusem, a już w dzień obrad - 6.

Zbigniew Bałazy, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Miechowie ocenił ogólny stan bezpieczeństwa obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Powiatu Miechowskiego jako dostateczny - z uwagami i zastrzeżeniami. Podkreślał jednocześnie, że ogólny stan bezpieczeństwa ulega sukcesywnie systematycznej poprawie. W 2020 roku PiNBP wydał 422 decyzje i postanowienia, zrealizował 248 kontroli w terenie (ponad połowę mniej niż w 2019 roku z racji pandemii), zweryfikował 475 zawiadomień o rozpoczęciu budowy, przyjął 296 obiektów do użytkowania, zakończył 16 egzekucji, rozpatrzył 33 skargi, nałożył 9 mandatów karnych, złożył 3 zawiadomienia do organów ścigania.

Wzrost zachorowań na Covid-19 potwierdził na sesji Mirosław Dróżdż, dyr. Szpitala św. Anny w Miechowie. Jeszcze z początkiem stycznia hospitalizowano kilkanaście osób zakażonych. Od poprzedzającego sesję tygodnia, liczba leczonych na „Covida” utrzymuje się na poziomie mniej lub więcej 40 osób (na intensywnej terapii - 2), z tym że są to pacjenci nie tylko z miechowskiego, ale i proszowickiego powiatu, bowiem nasz szpital jest dedykowany dla osób zakażonych z tych dwóch sąsiadujących ze sobą samorządów powiatowych.

Miechowski szpital prowadzi szeroko zakrojoną akcję szczepień przeciw Covid-19. Od końca grudnia zaszczepiono ponad 4 tys. osób z różnych grup do tego uprawnionych. Szpital uruchomił 3 punkty szczenień. Tygodniowo wykonuje się ich od 600 do 800, w zależności od otrzymywanych dostaw szczepionek. Dyrektor przyznał, że to przedsięwzięcie jest trudne logistycznie, ale priorytetem jest zaszczepienie jak największej liczby osób, aby zapobiec kolejnym falom zachorowań.

Na podsumowanie części poświęconej bezpieczeństwu, przewodniczący Krzysztof Świerczek w imieniu swoim, Rady Powiatu i mieszkańców dziękował służbom za ich oddaną i jeszcze bardziej wytężoną i trudną od czasów wybuchu pandemii pracę. Mówiąc o dobrej współpracy ze wspomnianymi służbami, wicestarosta Paweł Osikowski zaznaczył, iż pomimo zmian związanych z odejściami na emeryturę, mamy szczęście do dobrych szefów tych jednostek.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry