godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Bezpieczeństwo zdrowotne, sanitarne i pomoc społeczna w Powiecie Miechowskim

Bezpieczeństwo zdrowotne, sanitarne i pomoc społeczna w Powiecie Miechowskim

26 Marca 2024
Bezpieczeństwo zdrowotne, sanitarne i pomoc społeczna w Powiecie Miechowskim

11 uchwał oraz informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego, funkcjonowania pomocy społecznej i pieczy zastępczej za 2023 rok to sprawy, którymi w piątek 22 marca zajmowała się Rada Powiatu Miechowskiego na przedostatniej sesji kończącej się kadencji.

Sprawozdanie z działalności Szpitala św. Anny za poprzedni rok złożył dyr. Mirosław Dróżdż. Szpital liczy 229 łóżek. W maju zeszłego roku nastąpiło połączenie Oddziału Dziecięcego z Oddziałem Noworodków i Wcześniaków. W 2023 roku na oddziałach szpitalnych w Miechowie hospitalizowano 7 358 pacjentów dorosłych, 975 dzieci, 393 noworodki - czyli łącznie 8 726 osób, z czego 400 zmarło. Największe obłożenie było na oddziałach - chirurgicznym (2 058), położniczo-ginekologicznym (1 405), neurologicznym (990), dziecięcym (975), kariologi i chorób wewnętrznych (889), gruźlicy i chorób płuc (779), wewnętrznym o profilu ogólnym (706).

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) udzielił pomocy 11 119 osobom, z czego 4 567 skierowano do leczenia w szpitalu, 8 268 wypisano do domu po udzieleniu pomocy, 212 przewieziono do innych szpitali, 27 zmarło. Ponadto w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przyjęto 11 567 osób, w tym 5 265 dzieci.

W ciągu ostatniego roku miechowski szpital wykonał 2 308 zabiegi, z czego najwięcej: 767 zabiegów chirurgicznych, 642 ortopedycznych, 186 urologicznych, 249 cesarskich cięć.

Diagnostyka to kolejna nieodzowna część działalności powiatowej lecznicy. Najwięcej wykonano badań RTG (25 247), USG (19 576), 9 469 tomografii komputerowych i w końcu 3 598 badań rezonansem magnetycznym, dzięki znaczącej inwestycji współfinansowanej i pilotowanej przez Powiat Miechowski. Nie licząc pozostałych, badań holterem, gastroskopi, cytologi, spirometrii wykonano po ponad 1 tys.

Poradnie Specjalistyczne Szpitala św. Anny w Miechowie w okresie sprawozdawczym (2023 r.) udzieliły 87 728 porad. Najbardziej oblegane były poradnie: leczenia bólu, zdrowia psychicznego i uzależnień, chirurgi ogólnej, kardiologiczna, laryngologiczna, chirurgi urazowo-ortopedycznej, ginekologiczna, urologiczna.

Zespoły ratownictwa medycznego zrealizowały 2 962 wyjazdy udzielając pomocy 2 971 osobom. Do najczęstszych należały wyjazdy do wypadków i zachorowań w domu (2 474). Zanotowano 105 wyjazdów do wypadków drogowych.

Jakimi zasobami ludzkimi dysponował szpital w Miechowie w 2023 roku? Było to: 61 lekarzy, 224 pielęgniarek, 26 położnych, 28 pracowników administracji oraz 3 zarządu, 15 fizjoterapeutów, 3 farmaceutów, 2 psychologów, 3 diagnostów laboratoryjnych, 2 tzw. inny personel medyczny z wyższym wykształceniem, 108 - personel średni medyczny, 37 inny personel (kierowcy, personel techniczny, obsługa, salowe).

Mówiąc o sytuacji finansowej szpitala, dyr. Mirosław Dróżdż informował, iż nadal największym problemem jest strata na działalności oddziałów szpitalnych, która co prawda zmniejszyła się w stosunku do lat wcześniejszych, ale wynosi 4,9 mln zł. Wynik finansowy za 2023 rok ogółem to strata 3,46 mln zł, która ulegnie jeszcze powiększeniu o tworzone rezerwy (około 0,8 mln zł. Niemniej jednak nie przekroczy ona kwoty amortyzacji wynoszącej 5,02 mln.

Edyta Bryg, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie przedstawiła stan bezpieczeństwa sanitarnego za 2023 rok. W tym okresie zarejestrowano 15 040 zachorowania na choroby zakaźne, w przeważającej liczbie były to zachorowania na grypę i infekcje grypopodobne. Zakażeń wirusem SARS COV-2 zanotowano 760. Sporo było pokąsań przez zwierzęta - 103. Ponadto 5 osób zachorowało na gruźlicę, a 1 na gorączkę Denga zawleczoną z Tajlandii.

Szefowa „Sanepidu” zwracała uwagę na niepokojący i rozwijający się trend uchylania się od obowiązkowych szczepień ochronnych, których w 2023 roku wykonano w Powiecie Miechowskim w sumie 8 879 u osób do 19 roku życia.

Raport za 2023 rok z pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej w Powiecie Miechowskim przedłożył Radzie Powiatu - Janusz Patyna, dyr. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Prawie 4 mln zł spłynęło z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na: warsztaty terapii zajęciowej, turnusy rehabilitacyjne, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidację barier architektonicznych, rehabilitację zawodową. Budżet domów pomocy społecznej, których na Miechowszczyźnie jest 5, wyniósł blisko 22 mln zł. Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wydał 987 orzeczeń dla dorosłych i 75 dla dzieci.

W Powiecie Miechowskim działa 38 rodzin zastępczych, w których przebywa 48 dzieci. 26 to rodziny spokrewnione, a 12 - niespokrewnione. Zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego od 2007 roku przyjęła 50 dzieci (8 w poprzednim roku). Koszt funkcjonowania rodzin zastępczych w 2023 roku wyniósł ponad 5 mln 680 tys. zł.

W instytucjonalnej pieczy zastępczej, którą sprawuje Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych (tzw. Dom Dziecka), do dyspozycji jest 38 miejsc. Budżet jednostki w 2023 roku wyniósł 3 mln 044 tys. zł. Pracuje w niej 27 osób.

W podsumowaniu kierownik Janusz Patyna stwierdził, iż obserwuje kryzys rodzicielstwa biologicznego, co z kolei pociąga za sobą coraz większe potrzeby pieczy zastępczej.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry