godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Budżet na 2024 rok przyjęty jednogłośnie. Ponad 80 mln na powiatowe inwestycje

Budżet na 2024 rok przyjęty jednogłośnie. Ponad 80 mln na powiatowe inwestycje

28 Grudnia 2023
Budżet na 2024 rok przyjęty jednogłośnie. Ponad 80 mln na powiatowe inwestycje

Sesja Rady Powiatu 22 grudnia zamykająca 2023 rok jednocześnie otwierała kolejny, bowiem jednogłośnie radni przyjęli uchwałę budżetową na 2024 rok. Były też akcenty bożonarodzeniowe. Harcerze z LO przynieśli Betlejemskie Światło Pokoju, a młodzież z SOSW Zagorzyce wystąpiła z okolicznościowym programem artystycznym.

Starosta Miechowski Jacek Kobyłka przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu, w którego skład w bieżącej kadencji (przypomnijmy), oprócz niego wchodzą: wicestarosta Paweł Osikowski, Piotr Grządziel, Rafał Pawlik, Wojciech Domagała. Do sesji budżetowej Zarząd zebrał się 39 razy i podjął 140 różnotematycznych uchwał. W trakcie obrad rozpatrywano cyklicznie sprawy wniesione w formie pisemnych wniosków, próśb, zapytań, informacji i materiałów merytorycznych, przez jednostki organizacyjne powiatu, urzędy gminne, instytucje zewnętrzne oraz mieszkańców miasta i gmin powiatu miechowskiego.

Przed uchwaleniem budżetu Powiatu Miechowskiego na 2024, starosta w kilku zdaniach podsumował mijający 2023 rok, który upłynął pod znakiem strategicznych działań i inwestycji. Wspomniał m.in. o budowie wiaduktu w Uniejowie Rędziny, nowej sali gimnastycznej dla SOSW Zagorzyce, uruchomieniu punktu paszportowego, a także zainicjowanych przedsięwzięciach, takich jak: budowa „łącznika” dla ZS Nr 1 w Miechowie, przebudowa budynku przy Zarządzie Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

W swoim wprowadzeniu do uchwały budżetowej na 2024 rok, gospodarz powiatu przedstawił jej najważniejsze składowe i wytyczone kierunki działań. Dochody w łącznej kwocie zaplanowano na 160 283 039 zł, w tym, dochody bieżące - 95 207 461 zł, dochody majątkowe - 65 075 577 zł

Z kolei wydatki ogółem zapisano w kwocie 178 020 517 zł, w tym: wydatki bieżące - 97 783 787 zł oraz kolejny rok z rzędu rekordowe wydatki majątkowe - 80 236 729 zł. Należy w tym miejscu podkreślić, iż w projekcie budżetu na 2023 rok, wydatki majątkowe zaplanowano na 72 456 230 zł, a w projekcie na 2022 rok - 40 102 029 zł. Widać zatem, jak w ostatnich latach Powiat Miechowski zwiększył znacząco nakłady na inwestycje.

Ze wspomnianych ponad 80 mln na inwestycje, ponad 43 mln zł zabezpieczono na projektowanie, budowę, modernizację i remonty dróg powiatowych, które, jak wielokrotnie powtarza starosta Kobyłka, są krwiobiegiem powiatu i motorem do dalszego rozwoju. Na ten cel wydatkowane zostaną nie tylko środki własne, ale też pozyskane fundusze zewnętrzne, krajowe i unijne. Starosta podkreślał także bardzo dobrą współpracę z samorządami, które nie tylko akceptują propozycje powiatowych zadań drogowych, ale też wysuwają swoje.

Z ważniejszych i zarazem najkosztowniejszych zadań drogowych zaplanowanych na 2024 rok należy wymienić przebudowę drogi powiatowej Siedliska -Tunel - Kamionka podzieloną na 3 odcinki: od ronda w Siedliskach do cmentarza w Pstroszycach I, od Podleśnej Woli do lasu, od lasu do skrzyżowania na Przybysławice. W sumie te 3 zadania mają kosztować prawie 26 mln zł, z wykorzystaniem dofinansowania z „Polskiego Ładu”, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i udziału finansowego samorządów, przez które przebiega droga. Oprócz tej drogi, do przebudowy przymierzane są pomniejsze w różnych gminach, a także dokumentacja projektowa do zadań drogowych na kolejne lata.

Samorząd Powiatu Miechowskiego nie ustaje w wysiłkach i nakładach w tworzenie strefy gospodarczej - Parku Technologicznego w Gminie Książ Wielki. Na wykonanie infrastruktury w parku przewidziano ponad 17 mln zł, z czego 15 pochodzi z pozyskanych środków z „Polskiego Ładu”.

W planach inwestycyjnych powiatu na 2024 rok, oprócz strefy gospodarczej, wspomnianych zadań drogowych i oświatowych „łącznik” ZS 1 oraz budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy LO w Miechowie za 3 mln 376 tys. zł), przewidziano również wsparcie dla służb mundurowych poprzez dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji (30 tys. zł) i wykonanie projektu oraz kosztorysy na audyty budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (80 tys. zł). Wymieniając dalej wydatki majątkowe, należy też wspomnieć o: pracach poscaleniowych w obiektach - Tczyca, Wierzbie, Jelcza i Uniejów Parcela za ponad 6,4 mln zł, wykonaniu 2 wind w powiatowych obiektach za 2 mln zł, wykonaniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w Pałacu Myszkowskich w Książu Wielkim (1 mln 328 tys. zł, z czego 1,3 mln zł z „Polskiego Ładu”).

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry