godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Długo wyczekiwany, ostatni w Małopolsce odcinek S7 do realizacji

Długo wyczekiwany, ostatni w Małopolsce odcinek S7 do realizacji

8 Lutego 2021
Długo wyczekiwany, ostatni w Małopolsce odcinek S7 do realizacji

Poniedziałek 8 lutego 2021 r. był historycznym dniem dla Powiatu Miechowskiego. W sali konferencyjnej Starostwa podpisana została umowa na ostatni, dotychczas nierozstrzygnięty do realizacji, odcinek drogi ekspresowej S7 przebiegającej przez Miechowszczyznę - Miechów - Szczepanowice.

Rangę tego wydarzenia podkreślała obecność m.in. Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, posła Władysława Kurowskiego, II Wicewojewody Województwa Małopolskiego - Ryszarda Pagacza, Wicemarszałka Łukasza Smółki, dyrektora krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad - Tomasza Pałasińskiego.

Minister Andrzej Adamczyk podkreślał, iż Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego dotrzymał słowa i robi wszystko, aby zrealizować drogę S7 od Krakowa do Warszawy, od Krakowa do Rabki i wreszcie z Warszawy do Gdańska, by droga ta była jednolitym, bezpiecznym przewidywalnym i komfortowym ciągiem komunikacyjnym, wpisującym się w sieć drogową naszego kraju. Minister przypomniał, iż właśnie na odcinku przebiegającymi przez ziemię miechowską specjaliści z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad i wszyscy zaangażowani w budowę nowej „Siódemki”, przez lata starali się przerwać złą passę i uzyskać zgody środowiskowe pozwalające realizować tę inwestycję. W końcu się udało. Droga ta jest niezwykle ważna nie tylko z perspektywy komunikacyjnej, ale też mającej powstać strefie gospodarczej przy węźle Książ Wielki, o czym wspominał Minister.

Przy tej okazji minister dziękował samorządowcom różnych szczebli - wicemarszałkowi Łukaszowi Smółce, staroście Jackowi Kobyłce i Przewodniczącemu Rady Powiatu Miechowskiego Krzysztofowi Świerczkowi za determinację w dążeniach do powstania S7 na miechowskim odcinku. - Dzięki temu, dziś można powiedzieć, że wszystkie odcinki drogi S7 w Małopolsce są realizowane - zaznaczył.

- Jest to wielkie święto dla rodzimych mieszkańców, ale też dla mieszkańców Krakowa, bowiem każda poprawa funkcjonowania dróg jest wielkim wydarzeniem. Na tę inwestycję mieszkańcy czekali wiele lat - wspomniał wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Również wicemarszałek Łukasz Smółka mówił o znaczeniu tego dnia dla Miechowszczyzny i całej Małopolski. Wspomniał także o rodzącej się strefie aktywności gospodarczej, która jest szansą rozwoju dla północnej części województwa. Jej umiejscowienie na styku małopolskiego i świętokrzyskiego oraz bezpośrednia łączność z drogą krajową S7 stanowi zdaniem wicemarszałka znakomitą zachętę dla potencjalnych inwestorów.

Starosta miechowski Jacek Kobyłka nie krył radości z zainicjowania tak ważnej inwestycji realizacji ostatniego odcinka S7 na ziemi miechowskiej, który połączy nas z innymi regionami Polski. Przypomniał, iż o konieczności skomunikowania naszego powiatu trasą szybkiego ruchu mówiło się od lat. W końcu nastąpił ten dzień. Starosta dziękował Ministrowi Adamczykowi i całemu Rządowi RP, że dostrzegli potrzeby Miechowszczyzny w tej kwestii. Deklarował pełną współpracę przy szybkiej realizacji odcinka Miechów - Szczepanowice, z którą mieszkańcy wiążą duże nadzieje, również związane ze strefą gospodarczą, o czym mówiono tego dnia wielokrotnie na sali konferencyjnej miechowskiego starostwa.

Taką deklarację złożył również Dariusz Marczewski, burmistrz Gminy i Miasta. Zaznaczył, iż historia zapamięta Ministrowi Adamczykowi jego determinację w budowie trasy S7 na terenie Województwa Małopolskiego i innych zrealizowanych w kraju inwestycji.

Umowę na projekt i budowę z wykonawcą ostatniego odcinka S7 na terenie Małopolski, na odcinku Miechów - Szczepanowice podpisali - Tomasz Pałasiński, dyr. krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad i  wykonawca zadania, prezes Fabe Polska - Fatih Budan. Koszt prac wyniesie ponad 162 mln 440 tys. zł.

Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 5,33 km pomiędzy węzłami Miechów i Szczepanowice, wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.

Oprócz wybudowania ciągu głównego S7 przewidziane są: przebudowa istniejących dróg, zapewnienie dojazdu do nieruchomości, dodatkowe jezdnie zlokalizowane w pasie drogowym drogi ekspresowej, budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, przejazdów i wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową, budowa systemu odwodnienia terenu, kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających i zbiorników retencyjnych. Powstaną urządzenia ochrony środowiska, w tym zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno - naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej. Przebudowane zostaną urządzenia i sieci istniejącej infrastruktury pod i naziemnej. Wybudowane będzie oświetlenie i zasilająca sieć energetyczna, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Przy tej okazji w miechowskim Starostwie samorządowcy z rejonu myślenickiego na czele z tamtejszym burmistrzem Jarosławem Szlachetką podpisali umowę na zaprojektowanie bezkolizyjnego węzła, który zastąpi istniejące skrzyżowanie DK7 z drogą wojewódzką nr 955, poprawiając tym samym bezpieczeństwo i płynność ruchu.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry