godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Drogi powiatowe w Rogowie i Wysocicach w trakcie przebudowy

Drogi powiatowe w Rogowie i Wysocicach w trakcie przebudowy

6 Września 2022
Drogi powiatowe w Rogowie i Wysocicach w trakcie przebudowy

Trwa przebudowa odcinków dróg powiatowych w Rogowie w Gminie Kozłów i Wysocicach w Gminie Gołcza, z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowana wartość tych inwestycji opiewa na kwotę ponad 7,5 mln zł, z czego dofinansowanie rządowe jest na poziomie ponad 3,9 mln zł. Resztę wykładają samorządy Powiatu Miechowskiego wraz z gminami, w których przebiegają drogi.

Zaawansowanie robót na wspomnianych „powiatówkach” w poniedziałek 5 września oceniali fachowcy z Zarządu Dróg Powiatowych na czele z dyr. Krzysztofem Szarkiem i Starostą Miechowskim Jackiem Kobyłką. Obydwa zadania, których termin wykonania przewidywany jest do 5 grudnia br., realizuje wyłoniona w przetargach firma Colas Polska sp. z o.o.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K w km od 5+560 do km 7+560 w miejscowości Rogów, Powiat Miechowski”, według planu ma kosztować w sumie 5 045 931 zł, z czego wartość dofinansowania z RFRD - 2 519 773 zł, zaś pozostała część jest współfinansowana przez Powiat Miechowski oraz Gminę Kozłów. Zakres rzeczowy zadnia obejmuje m.in. :

 • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - asfaltowych (warstwa wiążąca i ścieralna) o łącznej dł. 2,000 km,
 • wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi (warstw podbudowy),
 • utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, szer. 0,75 - 1,25,
 • przebudowa skrzyżowań z drogami bocznymi,
 • budowa peronów komunikacji publicznej,
 • wymiana oznakowania pionowego,
 • wykonanie elementów oznakowania poziomego,
 • wymiana stalowych barier sprężystych,
 • montaż 3 szt. wiat przystankowych,
 • wymiana zużytych opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

Z kolei koszt zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172K w km od 8+910 do km 10+480 w miejscowości Wysocice, Powiat Miechowski” wynosi 2 524 014 zł, w w tym udział środków z RFRD - 1 417 638 zł, a pozostała część jest współfinansowana przez Powiat Miechowski oraz Gminę Gołcza. Zakres rzeczowy tego zadnia to:

 • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - asfaltowych (warstwa wiążąca i ścieralna) o łącznej dł. 0,654 km,
 • wykonanie nowych odcinków chodnika z kostki betonowej o łącznej dł. 0,366 km,
 • wykonanie utwardzonego pobocza z kostki betonowej o łącznej dł. 0,274 km,
 • wykonanie utwardzonego pobocza z mieszanki mineralno - asfaltowej o łącznej dł. 0,726 km,
  utwardzenie pozostałych poboczy kruszywem kamiennym,
 • przebudowa peronu komunikacji publicznej,
 • wymiana oznakowania pionowego,
 • wykonanie elementów oznakowania poziomego,
 • wymiana stalowych barier sprężystych,
 • ustawienie stalowych barierek ochronnych, chodnikowych,
 • montaż wiaty przystankowej,
 • zabezpieczenie infrastruktury wodociągowej i teletechnicznej.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry