godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 39 10 000
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Miechowskiego

E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Miechowskiego

10 Marca 2023
E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Miechowskiego

Od 2017 roku realizowany jest projekt „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Miechowskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym jego celem, jest uruchomienie geodezyjnych e-usług. Polegają one na dostępie do baz danych i rejestrów publicznych prowadzonych przez Starostę Miechowskiego.

Aby udostępnić za pomocą systemu teleinformatycznego materiałów zasobu geodezyjnego, konieczne było przetworzenie ich z postaci analogowej do postaci cyfrowej. W obecnej chwili zostały uruchomione e-usługi umożliwiające mieszkańcom powiatu składanie i pobieranie e-wniosków drogą elektroniczną, bez koniecznego wyjazdu do urzędu. Uruchomienie systemu umożliwia kompleksową obsługę geodetów, inwestorów i projektantów w formie elektronicznej, w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej. Z e-usług korzystają również komornicy sądowi oraz rzeczoznawcy majątkowi. Po złożeniu e-wniosku program automatycznie generuje dokument obliczenia opłaty z możliwością płatności elektronicznej. Zamawiane dokumenty po dokonaniu opłaty są wysyłane na podany adres skrzynki pocztowej. 

W 2022 roku realizowano zadania/działania na kwotę 3 572 135,55 zł (lata 2017-2022 - 6 138 568,81 zł), w tym dofinansowanie 3 373 524,79 zł (lata 2017-2022- 5 524 712,10 zł). Wydatki niekwalifikowalne w 2022 roku 28 618,95 zł (lata 2017-2022 - 112 861,41 zł).W 2022 roku zakończono następujące prace:

  • digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB gmin: Charsznica, Książ Wielki, Gołcza, Miechów-obszar wiejski, Słaboszów, Racławice-obręb Racławice- wartość -3 805 806,96 zł,
  • nadzór inspektorski nad digitalizacją, weryfikacją, poprawą jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGiB gmin: Charsznica, Książ Wielki, Gołcza, Miechów-obszar wiejski, Słaboszów, obręb Racławice - wartość - 282 900,00 zł,
  • dostawa programowania i  sprzętu informatycznego,
  • dostawa drukarki do etykiet oraz czytników kodów kreskowych,
  • zatrudnienie 2 pracowników.

W ramach dotacji Wojewody na wkład własny Powiat Miechowski otrzymał 376 190,22 zł , lata 2017-2022-  582 811,90 zł. W 2022 roku przeprowadzono przetargi na:

  • dostawę oprogramowania i  sprzętu informatycznego  (laptopy szt.2, urządzenie wielofunkcyjne oraz oprogramowanie PDF) - 52 329,12 zł,
  • dostawę drukarki do etykiet oraz czytników kodów kreskowych - 3 168,00 zł,
  • nadzór inspektorski nad aktualizacją baz danych EGiB dla części jednostki ewidencyjnej 120806_2 Racławice” -  8 700,00 zł,
  • „aktualizację baz danych EGiB dla części jednostki ewidencyjnej 120806_2 Racławice”- 64 882,50 zł.

Beneficjent uzyskał zgodę Instytucji Zarządzającej na przesunięcie terminu realizacji projektu do końca czerwca 2023r. 

Projekt „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Miechowskiego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu wynosi 6 357 005,59 zł, z czego kwota dofinansowania - 5 645 486,53 zł. Termin realizacji - 2017-2023.

Urszula Molęcka, koordynator projektulogo programu e-usługi w Powiecie Miechowskim

do góry