godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Ekoporozumienie samorządów Powiatu Miechowskiego

Ekoporozumienie samorządów Powiatu Miechowskiego

12 Maja 2022
Ekoporozumienie samorządów Powiatu Miechowskiego

Od stycznia do końca kwietnia 2022 roku Starosta Miechowski Jacek Kobyłka oraz Włodarze wszystkich 7 gmin z terenu Powiatu Miechowskiego zawarli porozumienia o współpracy w ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA. Od 2021 roku Powiat Miechowski realizuje 10-letni projekt zintegrowany LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego", w którym uczestniczy 27 partnerów z Polski i zagranicy.

Celem projektu jest wprowadzenie skutecznych rozwiązań mających wpływ na złagodzenie zmian klimatycznych i organizowanie różnego rodzaju akcji edukacyjno-informacyjnych na temat konieczności ochrony klimatu oraz adaptacji człowieka do wciąż zmieniających się warunków klimatycznych.

Gminy poprzez aktywne uczestnictwo w "siostrzanym" projekcie LIFE "Małopolska w Zdrowej Atmosferze", prowadząc punkty informacyjne w ramach Programu "Czyste Powietrze" czy zatrudniając ekodoradców zaangażowały się w działania, których nadrzędnym celem jest poprawa jakości powietrza w Małopolsce, ale również potrzeba modyfikacji i poprawy efektywności lokalnej polityki klimatyczno-energetycznej.

Są to także ważne kierunki działań projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA, dlatego też Powiat Miechowski oraz Gminy połączył wspólny cel, jakim jest wprowadzanie skutecznych rozwiązań chroniących klimat i środowisko oraz edukacja klimatyczno-ekologiczna społeczeństwa. Nawiązana współpraca z pewnością ułatwi wykonanie nie tylko zadań projektowych, ale wspomoże każdą ze stron w organizacji wszelkiego rodzaju "zielonych" wydarzeń na terenie całego Powiatu Miechowskiego.

Marzena Wiejak, powiatowy doradca do spraw klimatu i środowiska

do góry