godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Miechowskiego już po raz czwarty w bieżącej kadencji

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Miechowskiego już po raz czwarty w bieżącej kadencji

23 Czerwca 2022
Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Miechowskiego już po raz czwarty w bieżącej kadencji

Już po raz czwarty w bieżącej kadencji Zarząd Powiatu Miechowskiego uzyskał jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium od Rady Powiatu. Zanim do tego doszło podczas sesji 23 czerwca 2022 r., Starosta Miechowski Jacek Kobyłka zaprezentował najważniejsze zagadnienia zawarte w Raporcie o Stanie Powiatu Miechowskiego za 2021 rok oraz przybliżył wykonanie zeszłorocznego budżetu.

Między innymi zwrócił uwagę na zmniejszającą się liczbę mieszkańców. Według danych statystycznych, w stosunku do 2020 roku, liczba zamieszkujących Miechowszczyznę zmniejszyła się o 35 osób i wynosiła 48 563, co stanowi 1,42% ludności całej Małopolski. W ciągu poprzednich 12 miesięcy, Rada Powiatu obradowała 9 razy podejmując 71 uchwał, a Zarząd procedował na 43 posiedzeniach przyjmując 105 uchwał.

Budżet Powiatu Miechowskiego w 2021 roku po stronie dochodów wykonany został na poziomie 89 004 298,31 zł, tj. 103,93% planu. Zaś wydatki wykonano zrealizowane zostały w kwocie 93 235 348,81 zł, tj. 94,71% planu, z czego wydatki bieżące - 71 339 834,32 zł, a majątkowe (inwestycyjne) - 21 895 514,49 zł. Przychody wyniosły 16 926 788,77 zł, a rozchody - 1 064 532,60 zł (spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Starosta podkreślał, iż samorząd naszego powiatu w poprzednim i jeszcze rok wstecz (2020) nie zaciągał kredytów i pożyczek. Mimo to, dzięki wydatnemu pozyskaniu funduszy zewnętrznych, udało się zrealizować szereg inwestycji, z czego najwięcej w obszarze przebudowy i remontów dróg powiatowych - na ponad 20 mln 187 tys. zł. Gospodarz powiatu przypomniał o zeszłorocznych zadaniach drogowych realizowanych za ponad 7 mln 237 tys. zł z udziałem Funduszu Dróg Samorządowych (ponad 4 mln 443 tys. zł). Chodzi tu o przebudowę dróg Racławice - Janowiczki oraz ul. Podzamcze w Miechowie. Ponadto z udziałem środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego wykonano przebudowę drogi Bukowska Wola - Działoszyce na odcinku dł. 10,2 km za łącznie 7,8 mln zł, w tym dofinansowanie RPO - 5 mln 10 tys. zł. Do inwestycji drogowych należy dodać zadania wykonywane wspólnie z gminami tzw. systemem 50/50, dzięki czemu poprawiono stan dróg na 3,2 km za prawie 600 tys. zł. Powiat przeznacza znaczne środki na dokumentację dla przyszłych inwestycji drogowych, by być przygotowanym do sięgania po kolejne fundusze zewnętrzne na ten cel. Należy również pamiętać, iż Zarząd Dróg Powiatowych w 2021 roku został dosprzętowiony za 207 tys. zł.

Starosta wspomniał także o scalaniu gruntów i pracach poscaleniowych, finansowanych w całości z funduszu unijnego i państwa. W I etapie prac poscaleniowych w 2021 roku wykonano drogi do pól w Chodowie (Gmina Charsznica) za ponad 662 tys. zł. Prace te kontynuowane są w bieżącym roku. Kolejne miejscowości czekają w kolejce na scalenia. Na to zadanie został złożony wniosek do PROW-u na 27 mln zł.

Powiat Miechowski to nie tylko drogi. W poprzednim roku rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej w Zagorzycach, która (na dzień dzisiejszy) ma kosztować 9,2 mln zł. Ponadto wychowankowie Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych mają wyremontowaną i dostosowaną do przepisów siedzibę oraz możliwość gry na nowym i nowoczesnym boisku do siatkówki. Obiekt powstał nie tylko z pieniędzy Powiatu Miechowskiego, który przeznaczył na to ponad 86 tys. zł, ale też dzięki wsparciu Samorządu Województwa, który dołożył 73 tys. zł oraz niemieckiego Rotary Club Gutersloh - Verl (dołożył prawie 44 tys. zł).

W debacie nad Raportem o Stanie Powiatu za 2021 roku radni dyskutowali nad liczbą podmiotów gospodarczych na ziemi miechowskiej, których liczba, według zawartych w nim danych, nie jest zbyt wysoka. Zapewne wpływ na to miała szalejąca pandemia, jak również specyfika naszego powiatu, w którym brakuje większych zakładów pracy. To jednak może się zmienić w najbliższej przyszłości dzięki tworzonej przez samorząd powiatu strefie gospodarczej tj. Parku Technologicznym w Gminie Książ Wielki. Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Świerczek przypomniał, iż na uzbrojenie terenu z II naboru Polskiego Ładu udało się pozyskać 30 mln zł. Jest szansa na zdobycie kolejnych nawet 100 mln zł, bowiem Rząd RP ogłosił nabór do programu wspierającego wyłącznie strefy gospodarcze.

Przewodniczący zwrócił również uwagę na fakt, iż Powiat Miechowski ma statystycznie najwięcej dróg do utrzymania, bo ponad 450 km. Na przykład wielicki samorząd powiatowy posiada 180 km dróg, a kilkukrotnie większy - krakowski - niewiele ponad 700 km dróg. Dlatego też, przy inwestycjach drogowych Powiat Miechowski wnioskuje do samorządów gminnych o partycypację w kosztach, bowiem samodzielnie z własnego budżetu nie jest w stanie ich realizować. Zdaniem przewodniczącego, gros ze wspomnianych 450 km „powiatówek”, powinno należeć do gmin. Niestety jest ich aż tyle na skutek podziału dróg w trakcie transformacji administracyjnej i przejścia ziemi miechowskiej z województwa świętokrzyskiego (ówczesnego kieleckiego) do Małopolski.

Starosta Jacek Kobyłka dziękował Radzie Powiatu za owocną współpracę i zaufanie w postaci kolejnego z rzędu jednogłośnego wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu. Wyrazy wdzięczności skierował również do pracowników, naczelników starostwa,szefów starostwa i jednostek organizacyjnych, za przekuwanie planów w ich realizację.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry