godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Powiat/Aktualności/Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Miechowskiego

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Miechowskiego

29 Czerwca 2021
Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Miechowskiego

Ostatnia przed wakacjami sesja Rady Powiatu w trybie online 28 czerwca poświęcona była podsumowaniu poprzedniego 2020 roku. Radni debatowali nad Raportem o Stanie Powiatu Miechowskiego, będącym podstawą do udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu, a także nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu.

W prezentacji do raportu, starosta Jacek Kobyłka podkreślał, iż w 2020 roku Powiat Miechowski nie posiłkował się żadnym nowym kredytem. Również w roku bieżącym robi wszystko, by zbilansować budżet również bez zaciągania zobowiązań.

Uchwalony na 2020 rok budżet wyjściowy zaplanowano w kwocie 82 949 676,71 zł po stronie dochodów i 91 771 117,51 zł po stronie wydatków. Podjęte w ciągu minionego roku działania pozwoliły zamknąć budżet na 31 grudnia 2020 r. po stronie dochodów kwotą 95 766 962,35 zł (106,92% planu). Natomiast wydatki zamknięto kwotą 81 942 601,06 zł (88,29% planu). Rozchody na kwotę 2 088 872,70 zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach. W ciągu roku 2020 budżet powiatu zwiększył się o przychody w kwocie 5 191 300,18 zł.

Starosta podziękował radnym, dyrektorom jednostek organizacyjnych i pracownikom starostwa za pracę w 2020 roku podkreślając, iż była to praca niełatwa z uwagi na pandemię koronawirusa. W imieniu Zarządu Powiatu życzył optymizmu na najbliższy czas.

W debacie, Rafał Pawlik z Zarządu Powiatu porównując dane z aktualnego (za 2020 rok) i poprzedniego raportu zauważył ubytek ludności naszego powiatu o 717 osób w ciągu 3 lat (dane GUS). Z drugiej strony optymistycznym prognostykiem jest rozwój lokalnej gospodarki. Liczba podmiotów gospodarczych zwiększyła się o 351. Po analizie danych epiedmiologicznych zawartych w raporcie, z których wynika, iż w poprzednim roku w naszym powiecie zdiagnozowano 1874 zakażenia Covid-19 (dane Sanepidu), z czego 115 osób wymagało hospitalizacji, a 51 zmarło, Rafał Pawlik zaapelował do wszystkich o szczepienia przeciwko tej chorobie, by uniknąć kolejnej jesiennej fali zakażeń.

Krzysztof Świerczek, przewodniczący Rady Powiatu wyraził przekonanie, iż chęć do inwestowania na ziemi miechowskiej spotęguje jeszcze bardziej nowa trasa S7 i perspektywa powstania strefy gospodarczej na gruntach powiatu w Gminie Książ Wielki. To z kolei pociągnie za sobą chęć osiedlania się na Miechowszczyźnie, a tym samym odwróci trend ubywania liczby mieszkańców.

Po jednogłośnym udzieleniu wotum zaufania dla Zarządu Powiatu, przyszedł czas na absolutorium za 2020 rok. W swym wystąpieniu starosta Jacek Kobyłka przypomniał, iż ten okres obfitował w zrealizowane inwestycje: - Na ich realizacje wydawaliśmy nie tylko środki własne, ale też pozyskiwaliśmy znaczne dotacje zewnętrzne. W sumie wydatki na ten cel wyniosły prawie 16 mln 175 tys. zł, z czego ponad 12,5 mln zł przeznaczono na przebudowę dróg i mostów. Bieżące utrzymanie dróg i mostów kosztowało ponad 1 mln 140 tys. zł, a roboty własne wykonane przez Drogową Służbę Interwencyjną ZDP - ponad 1 mln 770 tys. zł. Na dosprzętowienie Zarządu Dróg Powiatowych wydatkowano ponad 97 tys. zł.

W poprzednim roku z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowano prawie 10 km dróg powiatowych za ponad 9 mln 947 tys. zł. Na ten cel pozyskano prawie 6 mln 230 tys. zł. Resztę stanowiły wydatki budżetu Powiatu Miechowskiego oraz samorządów gminnych.

Starosta podkreślał, że poziom dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych był na wysokim poziomie. Na przebudowę dwóch dróg w Pstroszycach II i ul. Sportową w Charsznicy dofinansowanie z FDS było na poziomie 80% wartości zadania, a trzecia droga Książ Mały - Boczkowice weszła do realizacji z I miejsca listy rezerwowej z dofinansowaniem 50%.

Ponadto za ponad 390 tys. zł przebudowano drogi z udziałem gmin w tzw. systemie 50/50. Dokumentacje do przyszłych inwestycji kosztowały prawie 120 tys. zł. W 2020 roku rozebrano i wybudowano nowy most w Swojczanach za prawie 1 mln 360 tys. zł z rezerwy Budżetu Państwa i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Starosta miechowski przypomniał również, iż poprzedni rok obfitował w inwestycje w innych obszarach takich jak oświata, pomoc społeczna, zdrowie publiczne, scalanie gruntów, e-geodezja i inne. Sztandarową inwestycją oświatową była generalna przebudowa boiska Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie dofinansowana w 50% przez Ministerstwo Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Do tego wspomniana szkoła wzbogaciła się o nową kotłownię gazową do Warsztatów.

Przewodniczący Świerczek podkreślał, iż zeszłoroczny budżet był historyczny, bowiem, jak wcześniej zauważył już starosta, Powiat Miechowski nie posiłkował się kredytem, a zrealizował wszystkie zaplanowane inwestycje, pomimo że w poprzednim roku m.in.: spłacono 813 tys. niesłusznie pobranej w poprzednich latach subwencji przez SOSW Zagorzyce, pokryty został ujemny wynik finansowy miechowskiego szpitala na ponad 567 tys. i dofinansowano jednostkę w walce z koronawirusem, spłacone zostało ponad 2 mln zł kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i ponad 400 tys. odsetek z tego tytułu. Reasumując, przewodniczący Krzysztof Świerczek ocenił bardzo dobrze poprzedni rok, który dzięki ograniczonej konsumpcji kredytowej, obniżyło się zadłużenie Powiatu Miechowskiego i tym samym poprawiły się wskaźniki finansowe w perspektywie pozyskiwania kolejnych funduszy unijnych i krajowych.

Po odczytaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Rada Powiatu Miechowskiego również jednogłośnie przyjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Miechowskiego za rok 2020 oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Miechowskiego.

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy Starostwa

do góry